bookmark_borderJälkipuinti

Tapahtuman päätyttyä hämmästyttävintä oli kuinka yhtäkkisesti olotilani palasi perustasolle. Minkäänlaista häntää ei jäänyt. Kaikki käytettävissä ollut “polttoaine” oli käytetty. Kun olin hetken vessassa yksin A:n ja B:n ollessa asunnossani muualla en tiennyt miten menisin eteenpäin. Kokemus oli muuttanut minua jollain tavalla ja vaikka kokemus oli jaettu, oli minun näkökulmani siihen kuitenkin ainutlaatuinen. Se miten jaan tämän muille on se mitä he tulevat tästä koskaan tietämään. En tällaista ajatusta sanallistanut itselleni silloin, mutta omaksuin sillä hetkellä tietyn roolin kuin paljoakaan ei olisi tapahtunut. Jätin kaikki tunteeni käsittelemättä. Se, että en ole purkanut tai sanallistanut tätä kaikkea on jollain tavalla vaivannut minua siitä asti, vaikka sitä en välttämättä ole tiedostanut. Olin jättänyt elämän ja kynnys siihen oli ollut lopulta matala.

Sen tapahtuessa luultavasti mikään ei olisi estänyt minua, koska kaikki havaintoni ja intentioni johtivat sitä kohden. Mikäli joku olisi kieltänyt minua, olisi mieleni tulkinnut sen päinvastaisesti. Sanojen merkityksilläkään ei välttämättä olisi ollut väliä. Mieleni olisi ottanut sysäyksenä pelkän äänen värähtelyn. Yhdenlaisena vastakohtaisuutena koin saavani vihdoin oikeaa tietoa samalla, kun prosessi kulki mahdollisimman paljon vasemmalle. Kaikki aistimani vei kohti kaikenkäsittävää singulariteettia akselina tuntemani johtimen kautta. Kaikki uusi sen myötä kokemani muuttui myös käyttövoimaksi, ja suprajohtava takaisinkytkentä oli valmis. En kokenut olevan muita vaihtoehtoja: olin uudessa totuudessa, mikä samalla sisälsi maailman kuten sen olin oppinut tuntemaan epätotuutena, vaikkakin merkityksellisenä ja olennaisena osana sitä.

Voi kuitenkin sanoa, että tein tämän kaiken itselleni, joten harhautinko itseäni vai syvensinkö jotain osaa itsessäni, jota olin tehnyt lapsesta lähtien. Olin johdonmukaisesti järkeistänyt kielteisen myönteiseksi välttääkseni epämiellyttävien tunteideni sanallistamista tai käsittelyä. Siten voisi sanoa, että olin pakomatkalla, vaikka siltä ei tapahtumahetkellä tuntunut. Selkeästi kuitenkin halusin pois. Tämän rinnalla janosin lisää tietoa maailmasta suuressa uteliaisuudessani ja annoin sille itseni lopulta kokonaan.

En tuntenut pelkoa. Olin matkalla kohti vapautta, mikä sitä lähestyessä houkutteli enenevissä määrin. Tie ei ollut suora ja yksinkertainen vaan sarja järjestelmällisesti askellettuja koettelemuksia. Hyvänlaatuisia sinänsä, mutta vaatien suurempia uhrauksia joka askeleella. Annoin ohjat pois itseltäni enkä tuntenut ohjastajaa vieraaksi. Luottamukseni oli täydellinen ja eheä.

Tämän kokemuksen myötä löysin tietyn rajan ja ylitin sen vain löytääkseni itseni paikasta mistä olin poistunut. Lopulta löysin sen vastavoiman, jota olin loputtomassa sukelluksessani kaivannut vuosia kaikessa tekemisessäni. Avain oli lopullinen antautuminen. En käsitä kokemusta shamaanimatkana tai parantavana rituaalina vaan jonain muuna, joka oli poikkeavassa kulmassa tuntemaani todellisuuteen. Kyseessä oli psykofyysinen kokemus, joka subjektiiviselta kannaltani muutti kaiken, mutta näennäisesti ei mitään. Kaikki mitä havaitsin siinä oli selvästi ja johdonmukaisesti esitetty. Mikään ei ylittänyt käsityskykyäni, kunhan luovuin myös kyvyistäni ymmärtää ja tulin prosessiksi vastustamatta mitään siitä. Ytimessä oleva rakenne oli minulle ilmentymä absoluuttisesta totuudesta.

Olen välttänyt termien kuten psykoosi käyttöä ja tällaista termistöä en osaa arvioida. Kaikki on aina tapahtunut kiltin ja rauhallisen minun puitteissani. Olisiko tämä ollut vuosien aikana kehittynyt kiltti ja rakastava psykoosi? Prosessi on joka tapauksessa ollut elämäni mittainen löytöretki. Toisella tapaa voisi sanoa, että totuutensa maailmankaikkeudesta voi tehdä sellaiseksi kuin itse haluaa, koska se on jokaiselle oman mielensä konstruktio. Todellisuus on henkilökohtainen uskonto. Suurempi kysymys on kuinka jaettua se olisi. Oman mielensä kanssa ja suhteessa itseensä uskonnollisuutensa valloilleen päästäminen johtaa harhaan. Tämä vaatii valppautta. Kaiken perusta on joka tapauksessa matemaattinen ja fysikaalinen ja niiden keinoin yhteisen kokemisen rajapinnat ovat väistämättä selvitettävissä, kunhan ihminen on utelias ja uteliaisuutta vaalitaan.

Poistuin vessasta näytellen epäskarpimpaa kuin oikeasti olin, koska ajattelin muiden odottavan sitä minulta. Jatkoin olemista minuna, joka selitti kaiken itselleen positiiviseksi välttääkseen negatiivisten tunteiden käsittelyä. En ollut itsestäni täysin rehellinen. Häpesin kohtaamista ystävieni kanssa, koska olin paljastanut sisintäni ja antautunut niin kokonaisvaltaisesti. Olin iloinen, että he olivat jakaneet kokemuksen kanssani. Näin heidän katseistaan, että he olivat myös kokeneet jotain omalta osaltaan. Ennen kuin aloin juurikaan puhumaan mitään valitsin soimaan Tangerine Dreamin albumin Stratosfear, ja sillä oli juurruttava ja rauhoittava vaikutus. Musiikki ei vienyt pois arkitodellisuudesta millään tavalla. Sen jälkeen kirjasin mitä muistin tapahtuneen ja hahmotelman näkemästäni rakenteesta. Kertasimme keskenämme mitä kellekin oli tapahtunut.

Kokemus paljolti heijasti mitä olin ihmisenä, ja siihen ei lisäksi tullut uutta tietoa. Tapa millä se tuotiin oli mielenkiintoisesti eräänlainen testi, missä kuljin kohti vapautumista kertaamalla asioita. Jokaisessa vaiheessa vastauksia oli aina yksi, ja eteenpäin vievä vastaus oli aina kaikkein itsestäänselvin ja mikä tuli ensimmäisenä mieleen, kun olin tunnustellut tunnetilaani sillä hetkellä. Kun listaa nämä asiat ovat ne ihmiselämän perusasioita suhteessa itseen ja muihin. Mikään näistä ei välttämättä ole kivuton osa sitä.

 • Myötätunto
 • Anteeksianto
 • Kiitollisuus
 • Rakkaus

Kuitenkin menisi vielä vajaa 20 vuotta ennen kuin ymmärtäisin riittävän hyvin ihmisyyttä ja mikä työ itsensä kanssa on oikeasti tehtävä, jotta voin sanoa tuntevani edes jotain näistä. Nyt käsitteet tuntuivat pinnalliselta. Se voi johtua siitä, miten LSD keinotekoisesti stimuloi välittäjäaineita ja saa ne tulvehtimaan. Suurimpia opettajiani ovat olleet muutamat parisuhteeni ja oman ihmisyyteni kanssa kipuilut niiden myötä, kun olen joutunut kohtaamaan itseni ja muut rehellisyydessä. Kaikkein suurin avain on ollut rehellisyys itsensä kanssa. Vaikka siitä seuranneet oivallukset ovat olleet rikkovia ja muutokseen pakottavia on ne täytynyt hyväksyä, koska ne ovat olleet oikein. Tämän kautta olen alkanut ymmärtämään jotain mitä tarkoittaa vapautuminen, koska aina jonkin portin avautuessa oloni on saattanut keventyä huomattavasti jopa päivien ajaksi. Keveyden vastine on toisaalta esimerkiksi raskaus siitä miten on voinut toisaalta ymmärtää valehdelleensa itselleen ja mitä seurauksia siitä on ollut. Näiden käsittely myös asianosaisten kanssa on ollut oma prosessinsa – eräänlaista sovitusta, mikä on yksi ihmiselämän teema. Aito suhde itseensä ja kokeminen miten on muiden kanssa samassa maailmassa ei tarkoita henkisen kivun välttämistä. Nöyryys prosessille on ollut olennaista. Lopulta ei ole muuta tietä, vaikka haluaisi vältellä sisältään kumpuavia asioita, jotka ovat tulleet näkyviksi muita ja itseäni vahingoittavilla tavoilla. Oikoteitä ei ole, paitsi jos haluaa elää harhassa ja luulla niin. Kun huomaa valehdelleensa itselleen entinen elämä muuttuu illuusioksi. Tässä mielessä kokemuksessani läpi käymäni prosessi on toteuttanut samaa ajallisesti eri mittakaavassa, mutta näennäisesti paljon pinnallisemmin. Itse mekanismit ovat ikuisia.

Uskon, että kaikki tietävät vastaukset, mutta aina ei ole kykyä toimia niin suhteessa itseensäkään. Tähän voi olla monia syitä. Armollisuus on olennaista – kunhan yrittäisi tehdä seuraavalla kerralla eri tavalla ja tulisi siten vähän tietoisemmaksi toiminnastaan. Näin pystyisi huomaamaan mitä on tekemässä. Kuinka monta kertaa tätä pitää kohdallaan toistaa, on jokaisen valppaudesta kiinni. Vaikka voi sanoa jokaisen olevan yksin, niin olemme kaikki omilla ihmisyyden poluillamme, mihin apua saa jakamalla jotain itsestään. Toisaalta moni tarvitsee tukea muilta, jotka pystyvät siihen. Joka tapauksessa näiden luulisi olevan ihmisyyden ja henkilökohtaisen ihmissuhteensa perusasioita. Ylpeys sekä itsekkyys niiden suhteen ovat mielen harhautuskeinoja. Vaikka jokin voi tuntua hyvältä niin se ei välttämättä ole totta, ja omien ajatuksiensa pitäminen automaattisesti totuutena voi olla harhaisen käsityksen tietämätöntä ylläpitoa.

Kun seuraavana maanantaina ilmoitin WC-pöntön hajoamisesta odotin jännittyneenä kiusallisia kysymyksiä siihen liittyen. Kaikki sujuikin tosi hyvin. Kun kerroin kesähotellin vastaanottovirkailijalle vesisäiliön olevan rikki vaikutti siltä, että hän tiesi sen jo. Toisaalta kokonaisuuteen kuului kolme rakennusta täynnä huoneita, joten kaikenlaista viikonloppuisin varmasti tapahtuu. WC-pöntön korjauskuluksi tuli summa, jonka sai jaettua kolmella tasan

Seuraavalla viikolla ollessani bussissa matkalla keskustaan kuulin takanani kahden ranskalaisen keskustelevan ja erotin sieltä lauseen “Quand on a descendu du trance / kun olimme laskeutuneet transsista”. Mieleni teki kysyä mistä he puhuivat, mutta en uskaltanut tehdä sitä. Jäin siihen uskoon, että he puhuivat kokemuksesta, joka oli koskettanut muitakin rakennuksessa ja lähistöllä. Olin voinut kuulla väärinkin, mutta kysymättä jättäminen ei tuonut siihen selvyyttä.

Tapahtuman jälkeen muutamissa tilanteissa olen tuntenut olevani tapahtuman aikana kokemassani huoneessa, mutta tilanteet eivät ole jääneet erityisesti mieleen. Ne ovat myös voineet liittyä siihen miten olen ollut sijoittuneena tilassa johonkin sen nurkkaan. Siten tällaiset voivat olla muistumia kokemuksesta samalla tavalla kuin miten traumat saattavat palata mieleen pienistä vihjeistä.

Symbolisesti merkittävä oli pystysuora pinta, jonka oikea puoli muuttui aina vedenpinnaksi. Tällöin oikea puoli maailmankaikkeudestani jäi veden alle. Havaitsin pinnan kolmiulotteisena fyysisenä objektina subjektiivisessa todellisuudessani. Fyysisyys teki siitä erityisen hämmästyttävän. Kun alussa sitä tutkiessani siirsin päätäni hieman sen eri puolille käyttäytyi tämä pinta paikallaan olevan äärimmäisen ohuen läpinäkyvästi hehkuvan seinämän lailla. Näin sen eri puolia enemmän tai vähemmän riippuen katselukulmastani. Se näytti olevan minusta riippumaton pysyvä rakenne. Pystyin asettamaan käteni pintaa vasten täsmällisesti. Pinta magneetin lailla veti käteni, kehoni ja minut tasapainoon rakenteen suhteen. Ei ollut muita vaihtoehtoja kuin sen myötäily. Prosessin edetessä opin rakenteesta ja sen ominaisuuksista askel askeleelta enemmän. Kyseessä ei ollut epälooginen, sekava tai satunnainen ilmiö vaan jotain hyvin selvää, järjestelmällistä ja perustavanlaatuista.

Kulttien kanssa toimimisessa on kehitetty psykologisia menetelmiä millä puretaan mielen ohjelmointia. Kokemani prosessin voi sanoa menneen päinvastoin: minua johdateltiin tai voisi myös sanoa, että johdattelin itseni kohti uutta totuutta. Tärkeintä oli antautuminen, jossa johdattelija ja johdatettava tulivat samaksi ja minusta prosessin edetessä yhä hienovaraisemmin tekijän sijaan katsoja ja kokija. Luovuin tietoisesta vallastani oppimillani ja tuntemillani keinoin.

Vesi ilmaantui erottamaan tilat ja korosti miten entinen totena pitäneeni oli aina uusi illuusio. Matka kulki siten kuvaannollisestikin perättäisesti uusiutuen kohti suurempaa selkeyttä. Maailma kuten sen olin oppinut tuntemaan vaipui askel askeleelta syvemmälle vesikerrostumien alle, vaikka minun näkökulmastani jokainen vaihe alkoi yhtä selkeänä vasemman ja oikean puolen osalta.

Tämä ei ollut enää hallusinaatio, joihin liitän havaintokohinaa mikä voi olla psykedeelien vaikutuksen alla häiritsevääkin samalla tavalla kuin jos on juonut liikaa alkoholia ja todellisuus on vääristynyt. Tällöin saattaa pelkästään havaita mielensä tai paremmin näkyväksi tulleita aistimekanismiensa prosesseja. Koin havaitsevani selvimmän mahdollisen asian ja lopulta saavuin maailmaan kaiken totuuden ja selvyyden tavoittelun huipentumana – tai voisi myös sanoa – uutena välivaiheena. Tässä prosessi toistaa muutama vuosi aiemmin järkeistämääni tunnetta siitä miten päihdekokemuksista ei koskaan palata takaisin vaan niistä kuljetaan eteenpäin uuteen maailmaan.

Todellisuuden rakenne

Kiinnostavin osa kokemusta oli sen todellisin osa eli havaitsemani rakenne. Saavuin siinä täsmällisen symbolin äärelle, millä on laajennettuja merkityksiä myös kulttuurihistoriallisesti. Kuten aiemmin kerroin, en tutustunut kokemiini asioihin kirjallisuuden kautta tai tehnyt syvällisiä analyyseja niistä vaan siirryin eteenpäin. Olin lukenut jonkin neutraalin perusteoksen hindulaisuudesta, mutta muuten sci-fiä, tiedettä ja sarjakuvia. Koululla olin lukenut netistä muiden päihdekokemuksista ja jonkin verran esoteriasta ja metafysiikasta. Eniten olin kiinnostunut hindulaisuuden ja buddhalaisuuden järjestelmällisesti esitetyistä käsityksistä henkisen kehityksen polun vaiheista, ja pintapuolisesti sovitin omaa polkuani näiden suhteen ja tunsin ymmärtäväni niitä. Tunsin Stanislav Grofin ajatuksen täyteläisestä tyhjyydestä, koska siitä oli lainaus Steve Roachin albumin The Magnificent Void kansiteksteissä vuodelta 1996. Poimin mukaani tällaisia vastaan tulleita pieniä otteita enkä varsinaisesti opiskellut asioita. Grofin ajatus tuntui hyvältä, mutta samalla otin sen siistinä juttuna, josta teki mieli pitää enkä sitä sisäistänyt niinkään. Halusin tietoisesti pitää vaikutteet pieninä, koska tunsin olevani tekemässä jotain omaa. Tämän päälle liimasin vastaantulevia asioita, jotka sopivat käsitykseeni. Vapaa-aikani meni pääasiassa musiikin luontiin yhä intuitiivisemmin.

Yhdellä tapaa voisin sanoa eläneeni vahvistusharhassa, jossa poimin itseäni ja polkuani tukemaan löytämäni pienetkin hyvät asiat (kielteiset järkeistin myönteisiksi). Toisaalta voi miettiä kuinka paljon tämä periaatteessa eroaa tavallisesta vuorovaikutuksesta sisäisen ja ulkoisen maailman kanssa. On helppoa selittää asiat omalta kannaltaan parhaalla tavalla. Voimakas laadullinen piirre todellisuuskäsityksessäni oli kuitenkin kielteisen tunnemaailman välttäminen ja suoranainen välinpitämättömyys sellaisen suhteen eli minulla oli suuria vaikeuksia kokea empatiaa muiden kielteisille tuntemuksille (tulin sellaisissa tilanteissa helposti tunteiltani mykäksi ja vastasin mitä kuuluu vastata, jos jotain).

Lapsesta lähtien olen kokenut jotain mitä voisi kutsua luotetuksi vieraaksi. Kaikki kokemukseni kuvastavat tätä minussa varmasti, ja se on jotain mille olin jo pitkään antanut enemmän ja enemmän tilaa siihen samalla tutustuen. Sen merkityksille yksilönkehityksessäni minulla ei ole ollut selitystä, ja olen toteuttanut polkuani sitä järkeistämättä.

Tunnemaailmani ja kokemani luotettu vieras ovat rinnakkaisia asioita. Kehosta irtautumiset ja astraalikokemukset eivät ole uusia asioita ihmiskunnan historiassa. Henkisen kasvun polkua mihin suuresti samaistuin on kartoitettu tuhansia vuosia. Samalla polku tuki kielteisen tunnemaailmani välttämistä, ja en vielä ymmärtänyt tässä piilevää mielen harhautusta. Tämä liittyi esimerkiksi kieltämääni agressioon ja miten imin kaiken sisääni ja toimin siten avuttomasti, kun minua kohdeltiin huonosti. En siten niinkään elänyt kokonaisesti ihmisenä, vaikka osasin hyvin toimia niin ulkoisesti. Tämä oli toisaalta polkuni kirous ja toisaalta tapahtumien mahdollistaja.

Pohjalla oleva vahva ydin ja iloisuuteni on silti aina ollut minussa. Välinpitämättömyyteni ja absoluuttinen myönteisyyteni näyttäisi olleen tältä pohjalta itselleni luomani työkalu tai katalyytti. Se vei minut loppuun asti. Toki tässä on osallisina monia muitakin. Tässä ajassa ja paikassa minulla on ollut tietyt vanhemmat, läheiset, koulukaverit ja ystäväni eli kaikki, joiden kanssa olen kasvanut ja joilla on ollut suurempi tai pienempi minua muovaava vaikutus miten itseäni olen peilannut. Laajemmin tähän voi lukea mukaan kaiken historian, joka on luonut sen hetkisen ihmistodellisuutemme. Henkisen polkuni näkökulmasta olen ollut tässä mukana virtaviivaistamassa sisäisen ja ulkoisen maailman suhdetta.

Havaitsemani rakenne ja siihen liittyvä symboli oli uusi ja poikkeuksellinen löydös polullani siihen mennessä. Saavuin sen äärelle elämässäni nyt. Tämä ei ole ainutlaatuinen osa ihmisen kokemusta maailmankaikkeudessa tai maailmankaikkeudesta, mutta jotain mitä minä en tiennyt olevan olemassa. Rakenteen tutkiminen oli luonnollisesti mukavan teknistä puuhaa ja koulussa minulla oli käytössä ohjelmisto tekniseen piirtämiseen, millä geometriaa tutkin.

Käyttämäni ohjelma oli tehty tekniseen piirtämiseen, joten kolmiulotteinen kuutio näyttäytyi tasolla isometrisesti eli ilman pakopistettä. Tästä kulmasta katsottuna siitä muodostui kuusikulmainen kuvio. Kaikkien huoneiden erottelun jälkeen niiden jokaisen ääriviivat olivat yhtäaikaa näkyvissä.

Kuvio oli mielestäni sekava ja halusin erottaa sen eri pinnat paremmin. Tämä vuoksi värjäsin tietyt seinämät siitä.

Kuvion pystyi nyt näkemään kahdella tavalla. Joko siinä erotti huoneita toisistaan tai sitten näkyi kukan terälehtien tapainen kuusisakarainen kuvio, joka olisi kuutioon nähden poikittaisessa 45 asteen kulmassa, jotta se voisi näkyä suoraan. Tapahtumassa soittamassani musiikkikokonaisuudessani oli myös ollut kuusi kappaletta. Jaoin sitä omakustanteena ja kukkamainen kuvio oli sen kansikuva.

Koska havaitsemani kuutioavaruus ainakin näennäisesti jatkui äärettömyyteen, aloin samalla tavalla kopioida kuviota vieretysten.

Tunnistin nyt syntyneen kuvion. Sen nimi on elämänkukka. Tämä havainto aiheutti oikeastaan ensimmäisen pienen wow-elämyksen, koska se sitoi kokemani johonkin tunnettuun asiaan tavalla, jota en ennakoinut. Tämän havainnon perusteella, mikäli koko rakennetta tarkasteltaisiin isometrisestä perspektiivistä, voisi sitä kuvata perinteikkäällä elämänkukka-aiheella. En ollut tuolloin sen tarkemmin tutustunut siihen ja kun aloin tutkimaan sitä enemmän huomasin, että kuvio tehdään yleensä sisäkkäisillä ympyröillä. Oma kokemukseni ei sisältänyt ympyröitä vaan kaikki kulmat olivat suoria. Se millä tavalla elämänkukka-aihe asettuu suhteessa kuutioon kuvastaa samalla tiettyä lisäulottuvuutta, jonka näin syntyvän todellisuuteeni.

Samanlaisen rakenteen voi nähdä monen kulttuurin piirissä ja kuvastossa. Puhutaan huoneista ja akselista, joka kuvastaa sielunvaellusta. Hahmoilla on useita kasvoja täsmällisesti neljään suuntaan, puhutaan huoneista tai miten käsiä on useita, mutta onko niillä sama alkuperä? Tälle kuutiolle on esimerkiksi eräs nimi: Metatronin kuutio. Se liittyy arkkienkeli Metatroniin, mikä käsitteenä ulottuu nykyisen Lähi-Idän alueen uskontojen alkulähteille. Toisaalta Brahma kuvataan katsomassa eri ilmansuuntiin yhtäaikaa. Tasasivuisena kuutiona rakenteeseen saa muodostettua erilaisia geometrisia perusobjekteja, minkä vuoksi se olisi eräänlainen kaiken alkulähde. Erilaisia uskonnollisia ja mystisiä kokemuksia voi tulkita tämän rakenteen kautta eri aikalaisten kuvauksena siitä. Ne voivat kuitenkin johtaa harhaan, koska kyseessä on jotain pysyvämpää ja ikuisempaa, kuin mitä kulttuurihistoriallisesti voi havaitsija aina tietyssä ajassa ja paikassa ymmärtää. Inhimillinen totuus on joustava käsite, ja sitä muovaa se miten valitaan helpompia tulkintoja ja vastauksia. Se on ymmärrettävää, mutta sitoo aina yhdenlaiseen todellisuuteen tai tulkintaan. Näitä voi olla vaikea purkaa, jos se tarkoittaa vaikeampaa käsittelyä ja varsinkin kyseenalaistamista. Tulkinta on lopulta väistämättä myös ihmiskeskeinen ja värittynyt havaitsijasta. Tärkeimmäksi nousee oma suhde ja sen käsittely suhteessa todellisuuteen ja totuuteen, kuin että rakentaisi itseään todellisuuden kautta.

On helppoa korottaa kokemuksiaan hakemalla niille hienolta ja ylevältä kuulostavia nimityksiä. Tein sitä alkaessani löytää niitä netistä 90-luvun puolessavälissä: termejä kuten indigo-lapsi tai eläminen tasolla miraculous world; tutustuessani buddhalaisuuden ja hindulaisuuden käsitteisiin asemoin itseni tietenkin sopivilta tuntuviin kohtiin niissä kuvailluilla henkisillä poluilla, vaikka todellista ymmärrystä niistä minulla ei ollut. Niillä ei välttämättä ole tekemistä itse kokemuksen kanssa, kun siihen soveltaa kriittistä ajattelua eli pyrkisi kohti totuutta eikä suurempaa kohinaa tai mystiikkaa sen itsensä vuoksi. Kriittinen ajattelu ei ole kielteistä tai myönteistä vaan totuuden etsintää. Maailmankaikkeuden osana oleva rakenne tai sen osa sellaisenaan vain on. Sen voi väistämättä kuvata matematiikalla ja fysiikalla. Tieteellinen ts. kriittinen ajattelu purkaa mysteereitä, mutta samalla paljastaa salaisuuksia ja tekee niistä käsinkosketeltavia. Mikäli ajattelee, että henkisen polkunsa päämäärä on saavuttaa suurempi yhteys maailmankaikkeuteen ja kanssaolentoihiin, ei se ole ristiriidassa tieteellisen prosessin kanssa. 

Kaikilla on oma osansa vastauksesta, mutta vastauksien yhdistäminen vaatii kuuntelemisen taitoa ja pyrkimystä yhteisymmärrykseen – kykyä luopua kontrollista ja antautua. 

Puhtaasti subjektiivisesta näkökulmastani voisin uskoa eläväni nyt projektiossa, joka on viimeinen huone ennen eteenpäin siirtymistä. Kaikki maaliskuun 2000 jälkeen tapahtuneet psykedeeliset kokemukset ovat olleet tutkimusmatkoja nyt uudelleen tuntemaani todellisuuteen (viimeiseen huoneeseen), mutta ne eivät enää ole vieneet tilaani samalla lailla eteenpäin ja tuoneet uutta tietoa. Kokemaani en pysty ylittämään. En ole myöskään yrittänyt vaan päinvastoin pienensin psykedeelien käytön lähes huomaamattomaksi siten, että arkitodellisuuden ja kokemani todellisuuden ero oli hiuksenhieno. Katsantokulman muutoksen voi tehdä vähintään mielessään, ja päihteiden käyttöön liittyy monenlaisia epävarmuuksia ja kohinaa. Taustalla oleva rakenne ja ihmiskokemuksen projektio siinä ovat aina olemassa niistä huolimatta.

Kyseessä ei ole mielestäni pyhä kokemus, koska kokemani on olennainen osa ihmisenä olemista. Katsomme ja koemme rakennetta joka päivä siten kuin ihmisinä ja lopulta tajuntoina pystymme maailmankaikkeuteen virittymään sen matemaattisina ja fysikaalisina osina.

Poltin kannabista ennen asunnostani muuttamista maaliskuun lopussa ja näin seinien täyttyvän silmillä uudestaan. En odottanut näin käyvän tai hakenut samaa uudelleen, vaan kyseessä olivat jäähyväiseni asunnolleni. Siinä ei ollut kuitenkaan erityistä tunnetta, vaan pääasiassa koin päihtymisen merkityksettömäksi toiminnaksi. Mikään elämässäni ei enää voisi ylittää kokemaani, koska minun pitäisi samalla tavalla luopua uudestaan (ja uudestaan). Päihtymisen luonne muuttui päämäärättömäksi hedonistiseksi ajanvietteeksi, kun monivuotinen prosessi tuntui olleen käyty loppuun. Aloin paeta työtä, joka minun pitäisi tehdä kokemani prosessoimiseksi.

Haluan jatkaa

bookmark_borderTapahtumakertomus 4.3.2000

Tapahtuman alkuperäinen muistiinpano on kirjoitettu haltioituneessa olotilassa verrattuna vuoden 1999 tapahtumaan. Olin kirjoittanut sen kolme päivää tapahtuman jälkeen. Hakasuluissa olevat asiat ovat sisältäni spontaanisti kuuluneita vastauksia esittämiini kysymyksiin. Se oli naisen “ääni”, ellei sillä viitata A:n tai B:n ajatuksiin.

A:n ja B:n tarinat on myös luettavissa. Tapahtuman jälkeen se mitä B muisti minun sanoneen tai tehneen olivat suurimmaksi osaksi jotain mistä en ollut tietoinen. Olin jossain muualla. Lisäksi jotkin muistomme eroavat toisistaan.

Lainauksina esitettyyn ja tekstiasultaan kohennettuun alkuperäiseen tekstiin on lisätty huomioita numeroviittauksin. Osa niistä on muutama vuosi tapahtuman jälkeen kirjoittamastani päiväkirjamerkinnästä, jossa täydensin tarinaa. Alkuperäisen kertomuksen kanssa limittyy tarkempi kuvaus tapahtumista.

Tapahtumien kulku

Kun ryhdyin alunperin valmistelemaan tätä sivustoa jaoin tämän kokemuksen karkeasti seitsemään vaiheeseen.

 1. Ihmisen kokemus
 2. Itsen katedraali
 3. Yhteys muihin
 4. Toden syntyminen
 5. Aikakehykset
 6. Heijastuksien heijastus
 7. Uudet alut

1. Ihmisen kokemus

Tämä vaihe kattaa myös kaiken tähän asti tapahtuneen.

Salvia Divinorum.1Salvian poltin pienessä vesipiipussa, ja sitä oli pieni perusannos. Olen huoneessani. Sen lattian kuvioista alkaa muodostumaan uusi tila, joka on perspektiiviltään vinottain äsken kokemani normaalin tilan suhteen. Lattian raidoista muodostuu harjanteita ja tunnen olevani kangasmetsässä hiekkaisella maalla. Normaali tila näyttää vain maassa olevalta kävyltä, hiekanjyväseltä miljardien muiden joukossa. Tätäkö se nyt sitten on [kyllä]. Uudessa tilassa on olentoja, ne ovat kaikkialla. Unohdan kaiken aikaisemmasta elämästä, sitä ei koskaan ollutkaan. Vaivun uneen uudessa tilassa, kadotan ruumiini, se ei koskaan ollut todellinen.2Näen auton kulkevan jonkun pellon laidalla tiellä, jota ei näy, ainoastaan auton yläosa. Aikaa ei ole. Tulen takaisin, kehoani kihelmöi kaikkialta. Tila muodostuu ympärilleni. 3Olen taas huoneessa A:n ja B:n kanssa. En kykene puhumaan muutamaan minuuttiin, kokemani poikkeuksellinen tunne vallitsee hetken, suuri epäilys ja samalla tyydyttynyt elämys siitä, että näki jotain todellista.

Aloitimme kello kolmen ja neljän välillä. Salvian polttaminen jännitti minua vähän, sillä tiesin sen olevan voimakas aine lukemani perusteella. Vaikka olin lukenut monenlaisista kokemuksista, omani oli ainutlaatuinen. Tuntui tuudittavalta, koska kyseessä oli perinteisesti käytetty kasvi. Aluksi tuntui painostavalta, kun voimakas vaikutus valtasi minut, mutta olin oppinut luopumaan vastustuksesta ja antamaan tapahtumien kulkea rauhassa. Keskityin havainnoimaan, kun kaikki tapahtumat vyöryivät ylitseni. Se oli voimakas kokemus, joka purki illuusioita ja paljasti totuuden. Vaikka arkitodellisuus ei muuttunut, sen syvällinen luonne näyttäytyi eri tavalla. Kokemus ei ollut pelkästään henkinen, vaan tunsin sen myös fyysisesti kehossani. Kaikki yhteydet, jotka olin kuvitellut olevan olemassa, katosivat ja se maailma, jonka olin pitänyt ainoana oikeana, avautui uudella tavalla. En kadottanut yhteyttä kehooni, mutta sekin tuntui hetkellisesti vain osana kaikkea muuta, osana elämääni tähän asti ja kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa olin jakanut matkani tähän asti. Vaikka kokemus oli pelottava, se oli myös erittäin kiehtova ja tuntui syvästi oikealta. Näkemäni näky oli tästä olemassaololle perustavaa laatua olevasta tunteesta jollain tavalla erillinen osa.

Huoneeni linoleum-lattian raidoista kasvoi pääasiassa kaksi harjannetta, joiden välissä olin. Lattian kuviot olivat vinot suhteessa huoneeseen, joten myös näkyni maisema oli samassa suhteessa vino. Näky oli levollinen, ja sen elementit ja oivallukset olivat selkeitä ja käsinkosketeltavia. Vaikka näkymässä oli liikettä, se oli rauhallista ja merkityksellistä. Kuulemani naisen ääni vastauksena esittämälleni kysymykselle oli yllättävä elementti, enkä osaa sanoa mikä sen lähde voisi olla. Kyseessä ei ollut akustinen ääni minkä olisin kuullut tilassa, vaan minut ympäröivä tunne äänestä. Tunne saattoi myös olla voimakas, ja mieleni tulkitsi sen äänenä. Tämä on ainoa kerta, kun olen kokenut vieraan läsnäolon itsessäni. Taho oli silti luotettava.

Kokemus oli varsin lyhyt ja se kesti vain muutamia minuutteja. Sen jälkeen tunsin vielä jonkin aikaa miten kehossa kokemani tunne vaimeni. Nautin salvian hiljaisuudessa ja maaliskuisen iltapäivän hämärässä ilman keinotekoista valaistusta, kuten oli suositeltu. A ja B antoivat kokemukselle rauhan. Silmäni olivat olleet koko ajan auki, ja samalla olin toisaalla. Kokemus ei muistuttanut unen näkemistä kuten DMT, johon tutustuin myöhemmin elämässäni. Sen olen tuntenut vastaavan syvää ja virkistävää unta, mutta myös aiheuttavan selvää rasitusta. Tämän kokemuksen aikana olin kuitenkin hyvin tarkkaavainen ja läsnä, vaikka olin subjektiivisesti jossain toisessa paikassa. Kun fyysinen tunne hiipui ja pystyin ilmaisemaan itseäni, en kokenut olevani rasittunut tai nähneeni unta. Kokemus vastasi sitä, miten olen mielikuvituksen ja zen-harjoitusten aikana pystynyt olemaan silmät auki toisissa paikoissa, kun näkemäni maailma on väistynyt mieleeni piirtyväksi maailmaksi.

Muutama vuosi myöhemmin kokeillessani salviaa uudestaan, koin saman tunteen kuin aiemminkin. Tällä kertaa, sen sijaan että näin kuivan kangasmetsän, silmieni eteen avautui idyllinen ja paratiisimainen viidakon kaltainen maisema. Olin lammen rannalla lootusasennossa kädet yhteen liitettyinä täydellisessä rauhan tyyssijassa. Kuitenkin, ennen tätä näkyä ja siirtymäkohtaa, mieltäni varjosti syvältä kumpuava tunne. Kaikki aikaisemmin kokemani kokonaisuudessaan ei muuttunut merkityksettömäksi, vaan pikemminkin menetti siteensä – ja siitä oli mahdollista luopua. Tämä oli kosketus lopullisuuteen ja täydellisyyteen, kaikessa mahdollisessa epätäydellisyydessään; se käsitteli sitä, mitä oli tapahtunut ja mitä jokainen oli tehnyt kanssani tällä polulla. Samalla se tuntui lupaukselta jostain muusta. En ole varma, mikä aiheutti tämän tunteen: mahdollisuus jättää kaikki taakse näin helposti, vai se, että maailmankaikkeus on tällainen ja se on hyväksyttävä. Tämä kehollinen tunne on kuitenkin ainutlaatuinen, ja se on jäänyt muistiini kirkkaana.

Salvian nauttimisen jälkeen tunsin oloni hyväksi, ja etenimme suunnitelmassamme. Emme tavoitelleet erityistä päämäärää tai ajatusta. Ainoa suunnitelma oli ollut, että ensin nautin salvian ja sitten LSD:n yleisellä eteenpäin sysäämälläni aikomuksella, että tämä oli se hetki. En osannut odottaa, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Jos olisin tiennyt tästä etukäteen, olisin miettinyt sitä enemmän. Salvia-kokemuksen häntä jatkui odottamattomasti LSD:n voimistamana. Se, minkä olin kokenut salvian vaikutuksesta, toistui uudelleen, mutta tällä kertaa LSD syvensi sitä entisestään ja toi esiin yksityiskohtaisemmin koko sisäisen havaintomaailmani. Salvia antama näky oli sytyke ja ennakkonäytös, jonka LSD avasi pidemmällä ajalla uudestaan ja yksityiskohtaisemmin – lyhyesti kokemaani kehollista tunnetta myöten.

Ennen LSD:n nauttimista tunsin olevani takaisin perusolotilassani. Oli lauantai, eikä huominen aiheuttanut stressiä. Olin läheisten ihmisten seurassa ja vietimme kivaa, joskin tavallista erikoisempaa päivää.

+LSD.4Puolikas tai neljäsosa lapusta, joten enimmillään 300 mikrogrammaa. Todennäköisesti loppuosa siitä mikä oli jäänyt marraskuusta 1999 tai uudesta vuodesta 2000. Sitenkin nämä kokemukset sitoutuivat pienin yksityiskohdin yhteen mielessäni, vaikka tietoisesti näin en ajatellut. Todellisuus muuttuu plastiseksi. ajatukset muuttuvat fraktaaliavaruudeksi. Havaitsen ajatukset loputtomaksi muutoksen keskikohdan hakemiseksi ja sen kummallekin puolelle keksityiksi suhdeasteikoiksi. Yksi asteikkoviiva on taas uuden asteikon keskikohta. Näen asteikkoviivoja, jotka jakautuvat loputtomasti uudestaan. Ajattelu muuttuu illuusioksi, tilaksi fyysisessä kaikkeudessa.5Tässä kohtaa lähdemme kävelylle. Metsässä kaikki puut kiertyvät vastapäivään, tunnen miten ruumiini pyrkii yhtymään tähän samaan liikkeeseen. Näen pyörteilyjä ja en kykene enää sanomaan mikä on oikean väristä siinä havaintosarjassa, jonka todellisuudesta saan. 6Keskustelemme siitä miten humalluttavaa ihmiselle on hänen itse luomansa tieto. Värit alkavat sekoittumaan. Takaisin sisälle.7Myöhemmin mietin metsän puiden osuutta omaan ajatteluuni asteikoista. Jos kävelee metsässä ja katsoo puiden lähestymistä, näyttää kuin aina jokaisen puun takaa tulee taas monta uutta. Yksi näyttää hajoavan moneksi. Minä havaitsin asteikot mielessäni kuitenkin vaakatasossa.

Aurinko ei ollut vielä laskenut, kun lähdimme metsään kävelylle odottaaksemme LSD:n vaikutuksia. Tuona päivänä aurinko laskisi hieman ennen kuutta. Kävelimme korkeintaan tunnin verran. Muistaakseni asuntoni vieressä sijaitsevan luonnonsuojelualueen ympäri kiertävä polku kesti noin 45 minuuttia, ja sillä aikaa vaikutukset alkoivat tulla jollain tavalla näkyväksi. Puiden kiertyminen vastapäivään oli mielenkiintoista, koska sama suunta toistui myöhemmin kokemuksessa. Koko kokemuksen ajan läsnäolevat elementit alkoivat näyttäytyä ensimmäistä kertaa. Puut eivät liikkuneet vastapäivään, mutta niiden pintakuviointi näytti minusta pääasiassa kiertyvän vastapäivään ja ylöspäin. Samalla rationaaliset osat minusta alkoivat hajota, mikä oli havaittavissa minua kohden mielessäni tulevina ja jatkuvasti jakautuvina vaakasuuntaisina viivoina, joista jokainen oli yksi ajatus. Tämän jälkeen tunsin olevani kolmiulotteisessa tilassa, missä ajattelu tapahtui ja missä olin, ja muutuin sen suhteen havainnoijaksi. En ajatellut enää niinkään tietoisesti, koska sain häivytettyä tämän loputtoman jakautumisen mielestäni. Kävelyretkemme loppuvaiheessa näkökenttäni oli mielenkiintoisesti vääristynyt, sillä tuntui kuin näkisin tavallista laajemmalla perspektiivillä. Tunsin näkeväni silmän linssin kaareutumisen, minkä aivot tavallisesti korjaisivat. Tunsin katsovani omaa katsomistani.

Jos olisimme kohdanneet muita ihmisiä kävelyretkellämme, kukaan ei olisi voinut aavistaa, mitä erikoista oli käynnissä. Näyttäydyimme ulkoisesti rauhallisina ja hallitsimme tilannetta. Vaikka keskustelumme saattoi olla melko outoa – esimerkiksi jaoin havaintoni näkökenttäni kaareutumisesta A:lle ja B:lle – pidimme yllä rentoa ja hilpeää tunnelmaa, kuten tavallisesti.

2. Itsen katedraali

Todellisuus valuu kuin maljasta kaadettuna jokaiseen mahdolliseen suuntaan, näköaistimukset muuttuvat eläväisiksi. Kuin yhden kaksiulotteisen pinnan kuvioinniksi, joka vaihtelee pitkäaaltoisen värähtelyn tahdissa. Tilan suhteet lakkaavat olemasta. Kommunikointi muuttuu ikuiseksi assosiaatioksi, kuin putoaisin loputtomaan kuiluun josta sanojen avulla kiipeäisin ylös, mutta heti kun en keskity voimakkaasti siihen niin sanani muuttuvat tahtomattani ja vaivun yhä syvemmälle sanojen muodostamaan avaruuteen. 8Kuvailen näkemiäni taivaallisia hallusinaatioita kuin lausuisin mantraa. Näen sanat kuvina ja kohta pelkkiä kuvia ja sanojen tulevan itsekseen.

Kun palasimme sisätiloihin, LSD:n vaikutukset alkoivat nopeasti voimistua. Asuntoni odotti meitä sellaisena kuin olin sen itselleni rakentanut. Olin luonut kaiken itselleni ja itsestäni. Kaikki assosiaatiot ja hallusinaatiot perustuivat tähän keinotekoiseen, muusta maailmasta poikkeavaan paikkaan, jossa olin asunut lähes koko neljän lukuvuoden ajan. Asunnon sisustus oli tällä hetkellä saavuttanut täyden kukoistuksensa. Takaisinkytkentä oli huipentumassa. Kello oli tuolloin jotain neljän ja viiden välillä. Valitsin soimaan Steve Roachin Artifactsin, koska olin kuunnellut sitä paljon ja se oli minulle tuttu. Halusin myös musiikin viedä meitä eteenpäin ja syvemmälle. Teos on hyvin voimallinen, ja siinä yhdistyvät sulavasti vyöryen perinteisen rituaalimusiikin elementit avaruuteen.

En pysähdy miettimään tapahtumia missään vaiheessa. Tietoinen ajattelu häiritsisi virtausta. Tämä prosessi on minulle jo tuttu arjestani, luovun tietoisesta kontrollista itseeni nähden. Olin jo oppinut LSD:stä, että helpointa on vain antaa asioiden tapahtua ja kokea ne. Annos, jonka otin, oli tavallista suurempi, mutta ei valtava. Rohkaistuin siihen, koska olin turvallisessa ympäristössä ja luotettavimpien ystävieni seurassa. Lopulta annoksella ei ole merkitystä, vaan kuinka paljon on itse valmis avautumaan.

LSD:lle tyypilliset hallusinaatiot alkavat esiintyä, mutta tuntuu kuin jotain muutakin olisi meneillään. Tyypillisesti niiden peruspinta on arkitodellisuudessa. Tällä kertaa niissä oli ulotteisuutta, jonka peruspinta poikkesi arkitodellisuudesta. Muutoksen ensimmäinen merkki oli ollut näkökenttäni kaareutuminen. Pystyin vielä erottamaan tuntemani todellisuuden hallusinaatioista, mutta jotain oli erilaista. Koko siihen asti tuntemani todellisuus tuntui olevan osa tätä poikkeavaa kokonaisuutta, joka oli kuin uusi versio maailmasta, vapaa fyysisistä rajoitteista, mutta konkreettisesti läsnä. Tilan suhteet tuntuivat litistyvän ja havaitsemani pinta oli yksi ainoa jatkumo, joka sisälsi kaiken. En enää ollut siinä paikassa, jossa olin juuri hetki sitten tuntenut olevani, mutta samalla uusi pinta sai minut tuntemaan olevani edelleen tutussa arkitodellisuudessa, eikä mikään ollut todella muuttunut. Samalla annan kuitenkin itseni vajota syvemmälle tiedottomaan tilaan kuitenkin pysyen sisimmässäni valppaana havaitsijana. Luovun tietoisista toiminnoistani ja antauduin tapahtumille, koska tunsin olevani täydellisen turvassa. Antautuminen kuvaa tätä prosessia parhaiten. Se oli minulle jo tuttu prosessi, mutta kiehtoi minua suuresti kuinka pitkälle sitä voisi viedä.

Tässä vaiheessa ulkopuolinen tarkkailija olisi voinut havaita kolme ihmistä kotini olohuoneessa viettämässä iltaa, mutta emme näyttäneet mitenkään poikkeavilta tai erikoisilta ulkoisesti. Kuuntelimme musiikkia ja jokainen teki omia juttujaan, nauttien tilanteesta omalla tavallaan. Välillä vaihdoimme ajatuksia, joiden sisältö olisi herättänyt huomiota. Keskustelumme olivat toisaalta tavallisestikin erilaisia kuin keskivertokeskustelu.

Taustalla vaikuttava voimakas tekijä vahvistuu vääjäämättä. Musiikki tuntuu painostavalta ja jyräävältä, ja perustavanlaatuinen muutos tilankäsityksessäni herättää pieniä huolenaiheita mielessäni siitä, mihin olenkaan ryhtynyt. Yhteys siihen maailmaan, jota olin pitänyt totuudellisena, alkoi vähitellen hälvetä ja tilalle tuntui astuvan jotain uutta. En kuitenkaan halunnut jakaa näitä kielteisiä tunteita muiden kanssa, sillä niiden kohtaaminen oli minulle haastavaa, ja halusin antaa muiden nauttia kokemuksestaan rauhassa.

Keskustelujeni sisältö ja tekemäni havainnot tuntuvat ulosvirtaavan minusta omalla äänelläni, vaikka en yrittäisi sanoa mitään ääneen. Havaintopisteeni on tästä erillään. Tunnen olevani mukana jossain paljon suuremmassa ja hallitsemattomammassa kuin alun perin kuvittelin. Tarvitsin jonkinlaisen hengähdystauon löytääkseni sisäisen rauhani uudelleen, ja päätin nauttia hieman kannabiskukintoa, sillä se oli toimintana tuttua ja tiesin sen vaikutukset hyvin.

Tämä oli tapahtuman aikana ainoa kerta, kun poltin kannabista. Jatkossa kaikki tapahtuu omalla painollaan.

+THC.92-3 tuntia alusta (kun nautin salvian), pienestä vesipiipusta pesällinen tai kaksi. Samassa piipussa on voinut olla mikroskooppisia jäämiä salviasta. Toivoin enemmän hallintaa. Huomaan että se on turhaa, ja luovutan. Tunnen kuin todellisuus olisi vettä, johon olen sukeltanut. Maailma tukee minua ympäriltäni. Vaihdan valaistusta ja musiikkia. En enää muista miten md-soitin laitetaan soimaan, luovutan ja se tehdään minun puolestani. 10Musiikkina on nyt itse tekemääni uutta materiaalia, joka vie meitä yhä vain syvemmälle ja syvemmälle. Olen kuin automaatti, keitän teetä tiedostamatta sitä, huomaan vain keittäväni sitä. Juon vettä, oma ruumiini juottaa minulle vettä. Istun lattialle juomaan vastavalmistunuttta teetä, joka ilmestyi todellisuuteeni.11En enää hallitse ruumistani vaan määrittelen vain tarpeeni, jonka jälkeen liikesarjat tuon tarpeen tyydyttämiseksi lähtee liikkeelle.

Tämä luonnollisesti vaikuttaa päinvastaisesti, ja arkitodellisuuden merkitys häviää minulta sellaisena, että en enää koe sen olevan tavoittelemisen arvoista. Paradoksaalisesti tämä kuitenkin antaa minulle rauhan, sillä ymmärrän, että todellisin todellisuus löytyy vasta kun pystyn irrottautumaan itsestäni enemmän – kaikista vaikutteista. Tämä tuntuu minusta hyvältä, ja se on kuitenkin jotain, mihin olen pyrkinyt. Lisäksi tämä on se hetki.

Olin elänyt kaksoiselämää. Olin kulkenut polkua, joka oli ollut kuin leikkiä, mutta samalla se oli vienyt minut tähän pisteeseen, jossa olin ainakin osittain vakavissani ja näennäisesti omasta tahdostani. Kvanttifysiikassa on ajatusleikki kissasta, jonka tilaa laatikossa ei tunneta. En ajatellut tätä vertauskuvaa tuolloin, mutta voisi sanoa, että nyt tein mittauksen, ja aaltofunktion oli aika romahtaa ja totuuden tulla esiin. Omassa tapauksessani en kuitenkaan oppinut niinkään kissasta vaan laatikosta, joka ei ollutkaan enää laatikko.

Koen nyt selvästi, mihin suuntaan haluan mennä, vaikka en konkreettisesti tunne meneväni mihinkään suuntaan. Päinvastoin, minusta tuntuu siltä, että tiivistyn ja samaistun joksikin, joka aina välillä paljastuu mielen ja todellisuuden kerrostumien alta peräänantamattomalla tavalla. Kaikki tunteet, ajatukset ja kokemukset, joista päästän irti, muuttuvat automaatioksi, ja minun havaintopisteeni on nähdä itseni tekemässä asioita. En näe itseäni konkreettisesti ulkopuolelta, mutta kun annan periksi omasta tahdostani, kaikki tapahtuu itsestään. Havaintoni vedessä olemisesta on merkityksellinen. Vedessä on koko ajan tuettuna. Toimin kuin veden ohjaamana, ja samalla on kuin tuntisin ilman painevaikutuksen.

Tällä hetkellä voisin sanoa olevani hyvin syvässä transsintapaisessa tilassa, vaikka mitkään tekemiseni eivät ulkopuolisen silmin tätä näyttäisi.

LSD-matkan herkkyyden vuoksi ympäristön muutoksilla on suuri vaikutus tunnelmaan ja mielentilaan. Tila vaati nyt muutosta. Kannabiksen nauttimisen lisäksi laitoin päälle kaikki asuntoni valot. Tällainen valaistus ei ollut varsinaisesti kirkas vaan enemmänkin monivärinen. Hämäräkin oli jo ulkona laskeutunut. Kehoni hallinta oli kuitenkin hyvä ja tasapainoinen, eikä ulkopuolinen tarkkailija olisi huomannut mitään erikoista. Huomasin kehoni toimivan paremmin mitä vähemmän ajattelin sitä. Päätin laittaa soimaan omaa musiikkiani, jota olin viimeksi tehnyt, jotta saisin paremman tuntuman sisimpääni. Tämä tapahtui ennen kuin Steve Roachin levy oli kuunneltu loppuun asti (enimmillään 75 minuuttia kävelyretkeltämme paluun jälkeen). Tein muutokset määrätietoisesti ja rauhallisesti, enkä muista kertoneeni niistä muille. Musiikki toimi tukipisteenä ja auttoi minua löytämään sen myös mielessäni.

Tekemäni musiikki löytyy arkistojulkaisulta https://archive.org/details/Sarana_Archives_Vol_15_Transition raitoina 6-11. Kokonaisuus on myös Bandcampissa: https://sarana.bandcamp.com/album/smaragdi (Alunperin julkaistu nimellä Ajan geometria, minkä myöhemmin otin nimeksi ensimmäiselle label-julkaisulleni)

LSD:n jyrkin nousuvaihe ja kannabiksen polttamisen seuraukset olivat taittumassa. Yhdellä tavalla tunsin näytteleväni illanviettoa itselleni rakentamissani lavasteissa. Tätä korosti se miten sisustukseen oli kuulunut pitkän aikaa esimerkiksi vesiväritarpeet, joita en ollut koskaan käyttänyt. Eräänlainen askartelupuoli pöytäpinnasta oli ollut lähes koko ajan käyttämätön, mutta aina sen näköinen kuin jotain olisi ollut meneillään. Joka kerta kun olin katsonut sitä olin tuntenut pienen pettymyksen siitä miten en aloittanut koskaan edes mitään, mutta toisaalta tunsin tyytyväisyyttä siihen liittyvästä potentiaalista.

A ja B kuulivat ensimmäistä kertaa uutta musiikkiani. Musiikin esittäminen muille herätti aina jonkin verran häpeää ja epävarmuutta, mutta samalla tunsin ylpeyttä siitä, että uskalsin soittaa heille (vaikka tiesin heidän hyväksyvän sen). Tämä rohkea teko vei minua kohti entistä suurempaa sisäistä paljastumista. Musiikin outous otti kaiken valtaansa, ja kokemus alkoi nousta uudelle tasolle. Se kuulosti paremmalta kuin olin muistanutkaan, koska olin nopeasti hylännyt sen aikaisemmin tyytymättömänä.

Yksi A:n piirroksista tuolta iltapäivältä
A:n muotokuva minusta myöhemmältä ajalta (Nimikirjaimeni ovat JES)

Kuuntelen musiikkia ja alan rauhoittumaan, hengitän syvään ja rauhallisesti. A mainitsee jotain hallusinaatioista. Laitan silmät kiinni ja huomaan lentäväni hypernopeudella kirkkaan violetinpunaisen fraktaalizoomauksen läpi. Avaan silmäni ja tajuan A:n piirtelyn kulkevan musiikin värähtelyjen mukaisesti. Hänen kätensä toistaa huoneessa kulkevat ääniaallot ja paperille piirtyvät kuviot muuttavat eteeni ilmestyvää kuvaa.12Todellisuus ei pelkästään värähdellyt äänien tahdissa vaan värähdytti myös hänen kättään samalla taajuudella. Näkemäni tuolin jalan profiili toistaa musiikin kuin katsoisi oskilloskoopista ääniaallon reunaa. Näen jumalaisen kauniita kolmiulotteisia hallusinaatioita, jotka saavat lähtöarvonsa A:n kuvista, joka saa alkunsa musiikista 13,joka on näkemäni hallusinaatio. Kuljen alaspäin viettävää rinnettä suurella nopeudella, matemaattisia vuorijonoja kulkee ohitseni kummaltakin puolelta ja eteeni piirtyy moninkertaisia nauhoja, joiden kautta maailmaani katselen. Todellinen maailma lopettaa olemassaolonsa ja kaikki siinä värähtelee musiikin tahdissa, näen jokaisen ääniaallon värähdyttävän havaitsemaani todellisuutta.14Ei ole enää mitään kiinnekohtaa, kuin ääni. Ruumiini alkaa toistamaan tuota värähtelyä, sen jokainen ominaisuus toistuu ruumiini taianomaisissa, pehmeissä ja vastuksettomissa liikkeissä.15Käteni liikkuvat symmetrisiä liikesarjoja kuin muinaisissa intialaisissa veistoksissa. Huoneen jokainen pinta kuvioituu silmillä, jotka ovat kuin vinoneliöitä symmetrisesti pyöreään muotoon asetettuina.

Mahdollisesti violetti värihallusinaatio johtui siitä, että silmäluomeni valaistuivat toiselta puolelta. Toisaalta asuntoni pääasiallinen valaistus oli oranssinpunainen, joka on lähellä violetin vastaväriä. Joka tapauksessa tämä tapahtui ei-todellisuudessa, missä olin läsnä. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun pitelin silmäni pidempään kiinni. Silmät auki havaitsemassani todellisuudessa ei ollut enää eroa siitä, mikä sitä väräytti – olipa se sitten valo tai ääni, kaikki oli yhden ja saman kuvajaisen heijastusta, joka leikkasi läpi sen tilan, jota olin pitänyt todellisuutena, mutta joka samalla tarjosi täydellisen kuvan siitä. Tunsin katsovani omaa katsomistani, josta olin jo aiemmin saanut viitteen kävelyretkellämme. Koin, että uusi fysikaalinen geometria syntyi tilassa – tila toisessa tilassa, mutta joka sisälsi kaiken. Havaitsemani pinnan kaltainen asia oli etääntymässä – ei kauemmaksi, vaan olin erkaantumassa siitä.

Musiikissani on käytetty bassoa tavalla, joka luo monenlaisia vaihevirheitä ja synnyttää uusia interferoivia välitaajuuksia. Herkässä tilassa oleva mieleni tarttui jokaiseen niistä suggestiona, joka vei minua poispäin todellisuudesta, mutta samalla kohti oikeaa todellisuutta. Mikään ympärillläni ei enää palauttanut minua vaan toimi sysäyksenä täydellisempään antautumiseen. Pienimmätkin yksityiskohdat ja pölyhiukkaset muodostuivat osaksi tätä pyrkimystä. Näkemäni hallusinaatiot tuntuivat myös hyvin kolmiulotteisilta. Samalla ne alkoivat tuntua välivaiheelta kohti jotakin suurempaa – olin pääsemässä hallusinaatioiden toiselle puolelle ja aloin nähdä maailman sellaisena kuin se oikeasti on, ilman häiriöitä ja kohinaa.

Ääni on tapahtuman ainoa pysyvä elementti ja musiikkini keinuvat ja hypnoottiset rytmit vievät minut mukanaan, näyttäen minulle tietä. Voisi sanoa, että toimin matkaoppaana itselleni. Kuten 1999 marraskuussa tapahtuneessa kokemuksessa, kun oma tahtoni on saavuttanut miniminsä, liikkeet alkavat ja tässä vaiheessa antaudun kokonaan. Antautuminen on kuitenkin aina monitasoista, ja kun oivallan jotain tai päästän irti jostain, tunnen olevani lähempänä todellista maailmaa. Samalla tutkin aina uusia löytämiäni vaiheita ja tunnustelen tietäni eteenpäin. Tämä kokemus on kuitenkin paljon epätasapainoisempi kuin aiempi, sillä mukana on muita ja ylimääräinen salvian tuoma elementti. Tasapainon löydän kuitenkin siitä kiehtovasta todellisesta maailmasta, johon aloin saada otetta uutena kokonaisena ulottuvuutena, joka oli muodostunut ympärilleni ja sisälsi koko sen maailman, jota olin pitänyt totena. Vaikka tässä kirjauksessani on toistoa, itse kokemuksen aikana palaudun tähän havaintoon ja se ylläpitää minua ja antaa lisää vapautta toimia.

Ensimmäinen varsinainen myyttinen näky tai hallusinaatio, jonka kohtasin, oli vinoneliöisten silmien näkeminen kaikkialla. Tähän asti olin kokenut lähinnä melko tavallisia hallusinaatioita. Silmät eivät ilmestyneet havaitsemani maailman pinnalle, vaan toteutuivat huoneeni seinillä sen tavallisen kolmiulotteisen geometrian mukaan. Ne ilmestyivät yhtäkkiä täsmällisesti seinälle tulostuen ja katosivat hetken kuluttua samalla tavalla. Myöhemmin silmillä oli uusi rooli kokemuksessani siinä, miten ne asettuivat maailmaani. Olin utelias havaitsija ja janosin tietoa. Nyt oli se hetki. Nyt oli aika selvittää kaikki, mihin olin tähän mennessä valmistautunut. En sanallistanut tätä tehtävää itselleni, enkä muutenkaan elämässäni, mutta mitä enemmän päästin irti, sitä oikeammalta kaikki tuntui. Näin olin tuntenut jo vuosia.

Kehoni liikkeet alkoivat musiikkitallenteeni viimeisen kappaleen yhteydessä, n. 1h kokonaisuuden laittamisesta soimaan (ja kannabiksen nauttimisesta). Tässä vaiheessa on enimmillään kulunut 2,5 tuntia sisälle paluusta, ja LSD on vaikuttanut enimmillään 3,5 tuntia. Salvian nauttimisesta on silloin enimmillään kulunut n. 4,5 tuntia.

Kun musiikki päättyisi hetken kuluttua ei uutta laitettu soimaan. Suggestiivinen ja äärettömän ahnas mieleni reagoi kaikkiin pienimpiinkin ääniin ja taustahälyyn sysäyksenä matkallani eteenpäin samalla intensiteetillä kuin kaikkeen, mitä näin. Maailma ei ole sattumanvarainen paikka, vaan kaoottinen. Ihmistodellisuuden satunnaisuus on sitä miten kaikki omalla tekemisellään luovat yhteisen elävän kudelman, joka kuitenkin on rajallinen. Joku ajaa kotiin autolla, joku laittaa pyykkikoneen päälle, joku avaa tai sulkee oven. Kaikki tämä muodostaa erilaisia ​​rytmejä ja kehityskaaria kaikilla mittakaavoilla. Aloin lukittua tähän kudelmaan ja kaikki tuntui mielessäni tarkoituksenmukaiselta – mitä kaikki onkin, koska kaiken takana on jonkin siihen osallistuvan tarkoitus, oli se sitten yhteinen tai yksittäinen. Olin syventymässä siihen ja antautumassa sen vietäväksi koko kyvykkyydelläni. Tässä voi toistua aiemmin elämässäni muodostamani ajatus miten ei koskaan laskeuduta, vaan kuljetaan syvemmälle eteenpäin uusin voimin. Jokaisen samassa talossa tai lähipiirissä olevan teot kaikessa viattomuudessaan ilmakehän kohinaa myöten tulivat osaksi matkaani kohti oikeaa maailmaa. Olin menossa kohti tuntemaani todellisuutta, mutta eri kulmasta ja sen lävitse.

Kokonaisuudessaan prosessi vastaa sitä miten pahoin voidessa ennen oksennusta kaikki mahdollinen mitä havaitsee aiheuttaa lisää pahaa oloa. Koko subjektiivinen maailma kietoutuu väistämättömän ympärille ja huomio siihen valtaa kaikki aistit. Vertausta jatkaen prosessissa kyseessä olisi kuin tavoittaa oksennuksen lopulta aiheuttava refleksi, joka jatkuisi, kasvaisi ja kiihtyisi, mutta ilman fyysistä ulottuvuutta. Oksennus tapahtuisi selkärankaa pitkin alhaalta ylöspäin ja siihen antautuisi mukaan, mistä se voimistuisi entisestään. Nyt se vei kohti vapautumista ja irti päästämistä kaikesta.

Tässä vaiheessa ulkopuolinen havaitsija olisi ymmärtänyt, että jotain outoa olevan meneillään. Emme olleet enää viettämässä iltaa vaan tekemässä jotain muuta.

Näen silmieni väliin muodostuvan tason kuin vedenpinnan 16Se on pystysuunnassa. Taas 90:n asteen käännös kuin puidenkin kohdalla., jonka kummankin puolen näen yhtäaikaa. Vaihtelen katsantokulmaani vasemman ja oikean silmäni välillä. Oikealla on normaali fyysinen todellisuus ja vasemmalla värähtely, joka muodostaa normaalin todellisuuden, vasen kuva on kirkkaampi ja tuntuu minusta todelliselta. Vasemmalta katsottuna normaali maailma on vedenpinnan alapuolella. Käteni asettuvat tälle pinnalle ja koko ruumiini on jakautunut keskeltä kahtia. Liikutan vasenta kättä ja oikea liikkuu kuin olisin peilin kummallakin puolella yhtäaikaa. Kieritän vasenta kättäni myötäpäivään ja minusta tuntuu kuin ruumiini yrittäisi revetä keskeltä toteuttaakseen tämän peilaamisen17saadakseen oikean kohtaamaan vasemman. Haen tasapainon asettamalla koko kehoni havaitsemaani keskikohtaan.

Olen päätynyt liikehdinnöissäni siihen, että keho ja kasvoni ovat kohti oikeaa seinää asunnossani, kun sitä katsotaan ulko-ovelta päin. Tämä tarkoittaa ilmansuunnan olevan melko täsmälleen etelä, koska rakennus on suunnattu ilmansuuntien mukaan. Ikkunani avautuu itään. Olen lattialla ja istun ryhdikkäästi jalkojeni päällä. Asunnossani ei ollut paljon tilaa ja suurin osa toiminnasta tapahtui lattialla. Aiemmin jo alustavasti tuntemani fyysinen ja havaitsemani uusi geometria tulee nyt näkyväksi minulle.

Liikkeet ja hallusinaatiot olivat siirtymävaiheita uuden geometrian havaitsemisessa. Tämä ajatus on kuin sukeltaisi veteen silmät auki, jossa näkökyky on huonompi, ja hallusinaatiot ovat tätä efektiä. Kuitenkin syvemmälle sukeltaessa näkökyky selkiytyisi ja löytyisi myös ilmaa hengittämistä varten. Hallusinaatiot olivat siis matkalla harhauttamassa ja hämärtämässä todellisuutta.

Havaitsemani pystysuora taso on minulle todellinen. Se ei enää vaikuta hallusinaatiolta, vaan pysyvältä rakenteelta, joka on paljastunut kokemastani ei-todellisuus -hallusinaatiosta, joka oli ylläpitänyt maailmaa miten sen aikaisemmin olin tuntenut. Tasolla näyttää olevan jokin paksuus, mutta ei ihan kuitenkaan. Se on selvästi kirkkaampi uusi osa maailmassa. Se on selkeästi tasainen ja pysyy vakaana, vaikka sillä ei tunnu olevan varsinaista fyysistä läsnäoloa. Tapahtuma on tällä hetkellä hyvin rauhallinen, ja tämän pysyvän asian näkeminen rauhoittaa minua entisestään. En ole koskaan ollut ulospäinsuuntautunut luonne, enkä ole ilmaissut suurempaa ääntä innostuksessani tai vastaavassa tilanteessa. Sen sijaan olen keskittynyt kokemaan vaikutukset suhteessa itseeni ja etsinyt tasapainoista havaintopistettä, josta voin havaita muutokset. Yleisesti ottaen tunteet ovat vyöryneet ylitseni ja jättäneet minut jopa vähän lamaantuneeksi, kun muistelen hauskoja illanviettoja. Siten nytkin keskityn hiljaa kokemukseeni.

En tunne nyt pelkoa tai ihmetystä. Kaikki tulee minusta ja maailmasta, joka ei vahingoita itseään. Olen hyvin utelias ja tunnen saavuttaneeni tärkeän vaiheen. Tason näkyvyys ei liity uskomiseen, vaan se on todellinen ja käsinkosketeltava asia kaiken taustalla. Mitä syvempään mielentilaan pystyn vaipumaan, rentoutumaan ja löytämään tavan päästää irti, sitä enemmän rakenne tulee näkyviin. Tällä hetkellä se on näkyvissä vain minulle. Minä persoonana, ihmisolentona, maailma sellaisena kuin sen tunnen, tietoisuuteni ja kaikki mikä on matkallani kohti täydellistä antautumista on se, mistä luovun.

Prosessi ei ole ihan noin yksinkertainen. Ajatus luopumisesta on pikemminkin kvanttimekaniikalle tyypillinen kaksisuuntainen toiminta. On opittava ajattelemaan tiedostamatta samaan aikaan, luopumaan omasta ajattelusta ja tekemään sitä yhä hienovaraisemmin katsomatta mielessä suoraan itse asiaan. Tämä luo tilan, johon virtaa yhä suurempia paljastuksia salaisuudesta, joka on kaiken takana. Rohkeuteni ja kykyni olla vain puhdas havainnoija palkitaan tässä tilassa. Menetelmä on sama kuin se, jolla voi ylläpitää mielikuvituksen virtaa, valveunta tai poistua kehosta. Se on myös tapa seurata intuitiota arjessa ja pyrkiä toimimaan esteettä – lähtien olemalla aito ja ystävällinen muille. Olen harjoitellut tätä menetelmää jo lapsesta asti, kun löysin mielikuvitukseni ja sen loputtomat mahdollisuudet. Arjessa tämä menetelmä ilmenee usein pieninä vihjeinä, kuten ajatuksena ottaa kynä mukaan lähtiessään ulos, vaikka sille ei olekaan järkevää syytä. Kuitenkin ulkona voi tulla vastaan tilanne, jossa kynälle olisi ollut tarvetta. Olen yrittänyt oppia tarttumaan näihin pieniin vihjeisiin.

En missään vaiheessa kokemuksessa kysynyt, kuka olen, eikä tuolla kysymyksellä ollut tässä vaiheessa merkitystä, sillä sellaista ei yksinkertaisesti ole olemassa. Kaikki, mikä on ollut, on saavuttanut täydellistymisensä sellaisena kuin se on tai on jäänyt taakse hyväksyttynä. Kaikki pohdinta muulla tavoin kuin kuten olen kuvannut, häiritsee polkua. En oikeastaan koskaan osannut kysyä itseltäni tuota kysymystä, koska sillä on niin monta vastausta riippuen siitä, mihin suhteuttaa itsensä. Syvimmiltäni en kokenut olevani minuus vaan kaiken ympäröivä havaitsija, joka samalla kulki kohti jonkinlaista singulariteettia ja vielä suurempaa vapautta ja kaiken irti päästämistä. Prosessi ei ole sanallinen vaan se tapahtuu pelkästään tunteena, jonka ominaisuuksia pyrin parantamaan ja tekemään suprajohtavaksi. Havaintopisteeni pysyy koko ajan valppaana, vaikka käytännössä en enää ole yhdellä tapaa tietoisesti toimiva olento maan päällä, mutta olen silti tietoisuudessa akuutisti läsnä.

Taso kulkee täsmälleen pystysuoralla keskiviivallani ja se ylittää minut korkeudessaan. Voin nähdä tason edessäni hieman eri kulmista riippuen katsonko sitä oikealta tai vasemmalta puolelta. Se ei vaihda paikkaa. Taso jatkuu edessäni eteenpäin seinään ja ylöspäin kattoon asti. Tutkin tasoa pienen hetken, ja seuraavaksi sen eri puolet eroavat toisistaan. Veden elementti ilmenee mielenkiintoisella tavalla, koska veden pinta on pystysuora suhteessa minuun. Vasemmalla puolellani huoneeni on kirkkaammin veden yläpuolella ja oikealla puolellani se on hieman utuisemmin veden alapuolella. Se on selvästi vettä, ja maailmani on nyt jakautunut kahtia. Tämä asetelma on fyysisesti mahdoton maailmassa, jonka olen tähän asti tuntenut, mutta pidän sitä nyt kuvana todellisuudesta. Tämä asetelma autoritäärisesti näyttää minulle, että tämä on uusi todellisuus.

Tehtäväni on hyväksyä se ja löytää ryhdikäs asento tason suhteen. Tämä on ensimmäinen askel.

Normaali maailma pinnan oikealla puolella muuttuu illusoriseksi kuvaksi, jota ei koskaan ollutkaan ja joka pysyy koossa värähtelyn tihentymien ja resonanssipisteiden kohdalta, muodostaen sinne hiukkasia. Luovutan sen maailman vakuuttuneena siitä, että se lopetti olemasta ja vasemmalla puolella on todellisuus, niinkuin on aina ollutkin.

Tapahtuma on ollut selvästi rituaali siitä lähtien, kun löysin tämän tason tai rakenteen osan. Minun täytyy joko hyväksyä tai tajuta jotain, jotta rituaali kulkee eteenpäin. Teen tätä keskittyneesti itsekseni enkä jaa havaintojani A:lle tai B:lle. Ratkaisut tulevat minulle intuitiivisesti, kun olen päästänyt irti ajattelusta ja seuraan tunnetta. Vastaan sen mikä tulee ensimmäiseksi mieleen – tai osaan juuri luopua ja tulla itse prosessiksi ilman tietoista ajattelua. Joissakin tapauksissa kestää hieman pidempään, ennen kuin osaan löytää oikean rentoutumisen ja luopumisen kanavan, tai paremminkin kiven, jonka annan liueta kanavaani. Nämä muutoskohdat kestävät korkeintaan muutaman sekunnin.

Nyt minulle esitetty haaste on se, että koko elämäni ja kaikki siihen liittyvä on illuusiota. Jotta voin jatkaa eteenpäin, minun täytyy olla valmis luopumaan siitä kokonaan, lopullisesti ja täydellä intentiolla. Käytännössä tämä tapahtuu hyväksymällä eli luopumalla mielen esteistä sen suhteen. Otan tämän vaiheen vielä kevyesti ja leikkimielisesti. Musiikki jatkuu edelleen ja pitää yllä jotain tuttua, kunnes kohta alkaa hiljaisuus ja musiikki on tehnyt tehtävänsä.

Olen nyt hyväksynyt, että koko elämäni tähän asti ja siitä muodostunut kuva ovat jonkinlainen keinotekoinen rakennelma. Oikea maailma löytyy vastapäivään kääntyessäni. Jokaisen prosessin vaiheen jälkeen käännyn 90 astetta vasemmalle, jolloin löydän uuden tason, joka jakaa minut. Tunnen tason vahvemmin jokaisella askeleella. Jokaisella kerralla oikealla puolellani oleva todellisuus on illuusio ja vasemmalla puolella oleva on todellinen maailma. Pystysuora vedenpinta on toistuva maailmat jakava tekijä. Aluksi eteneminen on rauhallista, ja jokaiseen käännökseen kuuluvat liikkeet, jotka päättyvät hyväryhtiseen puoli-istuvaan asentoon. Kehoni ja tajuntani keskilinja on akseli, jonka ympäri vastapäiväinen eteneminen tapahtuu 90 asteen askeleissa.

Tilanne alkaa tuntua erikoisella tavalla latautuneelta, kun keskityn tähän rakenteeseen ja siihen liittyvään prosessiin. Kehossani tuntuu jotain uutta ja ennenkokematonta, joka vetää huomiota puoleensa huoneessa ja jota on lopulta mahdoton jättää huomiotta. Tämä tapahtuu aikaisintaan, kun olin tehnyt toisen askeleen “eteenpäin” eli 90 asteen käännöksen vasemmalle. Katseeni ja kehoni suunta on nyt kohti päätyikkunaa eli itää. Kiinnittääkseni huomioni kokemaani tunteeseen on minun tehtävä seuraava käännös. Tämä on kolmas askel.

3. Yhteys muihin

Näen B:n ruumiin erittäin jännittyneessä tilassa, katson häntä hetken ja tajuan että minä pidän häntä siinä ja vapautan hänet ja tajuan olevani samassa avaruudessa meidän kaikkien ajatusten kanssa.

Asetelma ulkopuolisen silmin katsottuna tässä vaiheessa

Ruumis voi olla vähän jyrkkä sana, mutta sillä kuvailin tuolloin kehoa. Huomasin, että B istui sängyn laidalla puolilotus-asennossa, lihakset ja kasvot jännittyneinä. En ollut vähään aikaan huomioinut huoneessa olevia ystäviäni. Olin keskittynyt havaitsemaani rakenteeseen, ja sänky oli ollut aluksi selkäni takana ja toisen askeleen jälkeen näkökenttäni ulottumattomissa vasemmalla. Olin huolissani B:sta, mutta en ollut varma, mikä häntä vaivasi, joten tunnustelin mielessäni, mitä voisi olla vialla. Nopeasti ymmärsin, että minussa herännyt tunne ja B:n tila liittyivät toisiinsa. Yhtään sanaa ei vaihdeta. Tunnen syyllisyyttä, mutta samalla en, koska olen antautuneessa tilassa. Kun hyväksyin yhteyden ja rentouduin, B rentoutui välittömästi. Olemme nyt jokainen mukana samassa kokemuksessa, joka on ottamassa meidät valtaansa.

Välittömästi minä, A ja B tunsimme olevamme yhteydessä toisiimme. Tunnetta voisi kuvailla kuin näkisimme kasvomme saman leijuvan saippuakuplan sisäpinnalla, joka säilyy ehjänä ilmavirtauksista huolimatta ja pitää meidät yhdessä. Tajuntamme olivat samassa tilassa tai ainakin tarpeeksi lähellä toisiaan, jotta muodostuimme yhdeksi tajunnaksi. Tämä tunne ei ollut kevyt, vaan siihen sisältyi fyysistä magneettista vetovoimaa ja työntövoimaa, jotka vaikuttivat meihin kaikkiin. Tasapainon saavuttaminen vaati keskittymistä, mutta kaikki meistä pyrimme saavuttamaan sen, ja lopulta pääsimme tilaan, jossa vetovoimaa ja työntövoimaa välillämme oli vähän. Kun tajusimme tämän yhteyden, kaikki meistä näyttivät hieman hämmentyneiltä.

Näen todellisuuden kuutiorakenteen risteyskohdat meidän jokaisen tajunnan keskipisteessä. Tunnen kuin magneettikenttä liikkuisi ympärillämme ja havaitsen A:n ja B:n tajunnan kuin samanmerkkisinä kenttinä, jotka vastustavat sitä enemmän mitä lähemmäs heitä liikun, mutta joka avautuu tajutessani kaiken ykseyden.

A:n ja B:n tajunnat sijaitsevat nyt havaitsemani tasojen toisessa päässä ja sen risteyskohdissa omilla akseleillaan, samalla tavalla kuin oma tajuntani on yksi rakenteen akseli. B on edessäni suoraan eteenpäin ja A on etuoikealla edessäni olevassa risteyskohdassa. Rakennenäkymä laajenee. Huoneen ja rakenteen mittasuhteet eivät täsmää toisiaan. Rakenne on suurempi ja läpileikkaa sitä uutena ulottuvuutena tai näkökulmana, jonka sisälle heijastetaan kuva maailmasta kuten sen olen aiemmin oppinut tuntemaan. Rakenne ei ole aivan täsmälleen huoneen kanssa samoin suunnattu, vaan pienesti vino suhteessa siihen. Rakenteessa etäisyytemme toisistamme on n. 2-3 metriä, mikäli tällaista mittaustapaa voi siihen soveltaa. Rakenteen sivujen pituudet ovat tasamittaiset. Joka tapauksessa enemmän kuin mitä se huoneessa alunperin oli ja voi edes olla.

Keskustelen B:n kanssa ajatuksien avaruudessa, olen hämmästynyt [vihdoinkin janne tajusi]. tajuan että B ja A ovat koko elämänsä tienneet tämän kaiken olemassaolon mutta eivät voineet paljastaa sitä minulle suoraan vaan hyvin näytelleinä johdattelivat minut tähän tilanteeseen.

Jatkuvasti irti päästävä ja kaikesta luopuva mieleni tulkitsee kaikki signaalit tätä prosessia tukeviksi. Tässä vaiheessa tapahtumaa elin jo todellisuudessa, missä maailma siihen asti oli ollut kuvajainen. Kaikki tekemiseni ja oivallukseni ovat hyvin konkreettisia askeleita, ainakin mielessäni, ja havaitsemani rakenne vahvistaa niitä. Tämä on se hetki, ei ole muita hetkiä. Nyt on aika mennä. Kun ajattelen koko prosessiani tai elämääni tähän tapahtumaan asti, huomaan, että se on vähitellen valmistanut minua henkisesti ja voisi sanoa, että minut nyt testataan ja johdetaan kohti jotain, mitä olen aina halunnut tietää loputtomassa uteliaisuudessani.

En ole tässä yksin vaan jaan kokemuksen yhdessä A:n ja B:n kanssa. Saan B:lta hyväksyvän vastauksen ajatuksena. Se tulee yhteisestä tajunnastamme.

4. Toden syntyminen

Katson vielä kerran siihen kuvajaiseen jossa olen elänyt tähänastisen elämäni, siirrän itseni vedenpinnan alapuolelle ja tajuan kaiken. 18Tämä todellakin on kaiken loppu, tämä on kuolema, luottavaisesti astun eteenpäin kohti jotain minkä hetki on nyt minulle koittanut.

Vedenpinnan alapuolelle katsominen tarkoittaa katseeni siirtämistä oikealle puolelleni, jonka havaitsen olevan veden alla. Kehoni fyysiset tuntemukset ovat vahvistaneet tätä prosessia uudella tavalla, ja tajuntamme yhdistyminen on osoittanut meille, kuinka voimakkaassa prosessissa olemme mukana. Tämä ei ole enää ystävien välillä kevyesti heitetty vitsi, vaan kaikki kokemamme on muuttunut joksikin muuksi. Olemme välikappaleita prosessissa, jota emme hallitse. Asiat, joita minun on hyväksyttävä, ovat siten vakavampia, mutta ainoastaan luopumalla uudelleen voin mennä eteenpäin. Antaudun akselille, joka lävistää minut, sillä tunnen sen kantavan minua mukanaan jossain paljon minua suuremmassa. Näkemäni rakenne on minulle todellisempi kuin maailma, jonka olin siihen asti tuntenut. Elämäni siihen asti on ollut tämän rakenteen minulle esittelemä, ja olen toiminut siinä, ja elämäni on muuttunut tämän akselin suhteen, joka on aina pysynyt paikallaan.

Kun toimin havaitsijana, seuraan samalla mitä ympärilläni tapahtuu ja annan kaiken tapahtua. Tämän lisäksi samastun ylläpitävään rakenteeseen, joka yhdistää kaiken. Tämä ei ole enää pelkästään kanavana olemista ja jonkin manifestoitumista, vaan kyse on samaistumisesta läpileikkaavaan säikeeseen, joka jatkuu alhaalta ylös näennäisesti äärettömyyteen. Tämä säie muodosti ensin minulle näkyväksi kaksiulotteisen tason, joka sitten laajeni kolmiulotteiseksi ja ympäröi minut. Tämän myötä käsitykseni todellisuudesta muuttui perustavalla tavalla.

Katson B:ta, [tänne] nousen toiselle puolelle ja todellinen maailma katoaa silmieni edestä 19lopullisesti. Näen äärettömyyksiin jatkuvan kuutioiden muodostaman tilan, jonka jokaisessa risteyskohdassa on jokainen tajunta, yksi silmä jokaista ulottuvuutta kohti. Keskipiste on kahdeksan kuution keskellä, kahdeksan tajunnan huonetta 20, jonka jokaisen seinän risteyskohdassa on silmä..

Maailma, jonka olen oppinut tuntemaan, näyttäytyy nyt rakenteen eri sivuilla kaksiulotteisena projektiona tason pinnalla, joka ulottuu edelleen tietyn vakiomatkan päähän minusta joka suunnassa. Jokaisella tajunnalla on oma akselinsa, joka määrittelee sen näkymän tähän rakenteeseen omasta risteyskohdastaan. Jokaisen tajunnan ympärillä on neljä tilaa tai huonetta kahdessa kerroksessa, joten jokainen tajunta on kahdeksan eri huoneen nurkkien risteyksessä. Tämä rakenne sijaitsee sinisävyisessä avaruudessa. En havainnut aina kuitenkaan olevani täysin risteyskohdassa vaan säikeelläni risteyskohtien välissä. Ymmärrän, että tajuntojen ollessa eri mielentilassa ne ovat kaukana toisistaan, mutta kun ne ovat mahdollisimman samassa mielentilassa, niiden lyhin mahdollinen etäisyys vastaa tämän rakenteen yhden huoneen sivun pituutta – oli fyysinen etäisyys arkitodellisuudessa mikä tahansa. Tajunnan läsnäolo näkyy silmänä jokaisessa nurkassa eri huoneissa, ja jaan nyt saman todellisuuden huoneen A:n ja B:n kanssa.

Kuutiorakenne jatkuu ylöspäin ja sivuttain niin kauas, että se muuttuu lopulta epämääräiseksi kohinaksi ja yhdeksi siniseksi värikentäksi. Tiedostan, että tämä sisältää kaikki erilliset tietoisuudet. Tulevaisuus on ylhäällä ja menneisyys alhaalla.

Havaintokenttäni muuttuu kuusitoistaulotteiseksi 2-8-16 ja näen kaiken yhtäaikaa. [vasemmalle] Antaudun ja sukellan läpi ensimmäisen huoneen vasemmasta seinästä tajuten miten edellinen oli taas kuin veden alla uuteen nähden ja jota ei koskaan ollutkaan olemassa. Sydämeni lyö kiivaasti, tiedostan jokaisen molekyylin olavan mukana samassa värähtelyssä ja en enää tiedosta sydämeni lyövän.

Hetken ajan näin kaikki ympärilläni olevat huoneet kaikilla “silmilläni” yhtä aikaa, kuin katselisin kaleidoskooppia suoraan ylöspäin tässä avaruudessa. Ensimmäinen ajatukseni oli, että olin nähnyt 12 ulottuvuutta, mutta myöhemmin järkeilin, että niitä oli todellisuudessa 16. Kuitenkin, nyt pidän 12:ta oikeana lukemana. 12 tulee siitä miten jokaisessa kolmessa ulottuvuudessa on kaksi silmäparia. Sitten huomaan, että havaintokulmani on palannut takaisin vaakatasoon rakenteen suhteen. Toisaalta voisi sanoa, että itse palautin sen, mutta samalla olen antanut itseni antautua prosessille, joka jatkuu edelleen eteenpäin. Tämän jälkeen en enää näe tajuntoja silminä, vaan tapahtumat heijastetaan minua ympäröiville seinille, joissa näen A:n ja B:n kehollisen muodon, kuitenkin lähes aina omilla säikeillään.

Tässä vaiheessa kiinnitän lyhyesti huomion kehooni, mikä toimii pienoisena tarkistuksena varmistaakseni kaiken olevan kunnossa. Kokemus on saanut kehoni kiihtyneempään tilaan, mutta luotan täysin sen toimintaan, joten voin jättää tämän huomioimatta antaakseni tilaa kaikelle, mikä minut täyttää.

Prosessi jatkaa etenemistään huone kerrallaan, ensin neljä alempaa huonetta käydään läpi ja sen jälkeen neljä ylempää huonetta. Tämä kaava toistuu koko kokemuksen ajan. Jokaisessa huoneessa tapahtumat heijastuvat vastakkaisille sivuille kaksiulotteisena tasoina, joka ajoittain kolmiulotteistuu, muistuttaen Viewmaster-tyylistä 3D-toteutusta. Samalla kuitenkin rakenne itsessään on hyvin konkreettisesti kolmiulotteinen.

Jokaisen oikealla puolella olevan huoneen on ymmärrettävä jollain tavalla illuusioksi tai se esitetään sellaisena, ja tämän jälkeen seuraa 90 asteen käännös. Lisäksi jotkin oivallukset vastauksena minulle esitettyihin kysymyksiin ovat avaimia. Kysymykset ilmestyvät minulle tuntemuksina, joiden lähin vastine ajoittain on naispuolinen tai neutraali olemus.

5. Aikakehykset

Tässä vaiheessa tapahtumien järjestys katoaa. Ruumiini muuttuu värähtelyksi, minä olen värähtelyä. Resonanssi tuntuu minussa kuin sähkövirta voimistuisi, kuulen voimakkaan ja terävän äänen voimistuvan ja tajuan että sitä kohti pitää mennä. Se pitää samalla tajuta mutta olla silti tajuamatta.

Olen nyt olemassa ainoastaan havaitsemassani rakenteessa. Värähtely tuntuu laajalta ja vähemmän tiiviiltä, mutta se on selkeästi havaittavissa ja liittyy säikeeseen, johon olen sulautumassa. Vertauskuvana tälle rakenteelle voisin käyttää buddhalaisen temppelin tornia eli pagodia, joka kapenee ylöspäin ja voi sisältää useita kerroksia. Tällaisen juurella olin nyt.

Kun prosessi ja liike kiihtyi huoneesta toiseen äänen värähtelynopeus ja voimakkuus kasvoivat. Tämän oli sallittava tapahtua, jolloin se veti minut mukaansa yhä korkeammalle tai suhteellisesti ylöspäin. Ajattelutapana voisin käyttää vertauskuvaa mahdollisimman nopeasta tapahtumien virrasta, jossa on tietty yläraja, kun sitä yrittää kuvitella mielessään. Kun annoin mielikuvitukselleni vallan ja päästin ajatukseni irti, ylärajaa ei tuntunut olevan. Tästä kokee ensin lyhyitä välähdyksiä, mutta niistä voi oppia ottamaan paremmin kiinni ja tehdä sen jatkuvaksi.

Prosessin tapahtumat olivat minulle tuttuja, mutta en koskaan aikaisemmin tehnyt sitä näin intensiivisesti, sillä kokemus oli kestänyt jo tunteja yhteensä tähän mennessä. Antauduin lisää äänielementin myötä, joka oli uusi tulokas havaintomaailmassani ja toimi taas uutena sysäyksenä. Minua kiinnosti, oliko olemassa mitään rajaa. Olin luopunut elämästäni muutamia eri kertoja.

Tällä hetkellä ulkopuolinen tarkkailija näkisi yhden henkilön olevan huoneessa transsissa, ja kaksi muuta henkilöä katsovan häntä. Kuitenkin, minulla on kynnys viedä tilannetta pidemmälle, sillä se edellyttäisi minun ottavan pääosan tapahtumassa. Tämä ajatus on minulle vieras ja epäröin paljastaa itseäni täysin avoimeksi. Näen A:n ja B:n katsovan minua, mutta en enää jälkikäteen voi olla täysin varma, missä järjestyksessä asiat tapahtuivat.

Seison kuitenkin nyt heidän kanssaan asunnossani ja he ovat eteisessä. Olin esittänyt ajatuksen siitä, että menisimme ulos tilavampaan paikkaan, joten tässä kohtaa saatoimme puhua toisillemme. Alussa aloin kieppumaan dervissin lailla vastapäivään, ja siksi ajattelin, että lisätila olisi hyvä, jotta voisin päästää itsestäni vielä enemmän irti turvallisesti. Pystyin tässä vaiheessa tarvittaessa tekemään järkeviä kehollista minua koskevia käytännön päätöksiä tai ainakin yrittämään sellaisia. Kokemus oli minulle koko ajan äärettömän nautinnollinen ja suhtauduin myötätuntoisesti yrityksiini olla järkevä ja käytännöllinen. Näkemääni rakenneavaruuteen limittyy arkitodellisuus, ja sen arkisuus kaikessa mahdollisessa toimii sysäyksenä eteenpäin polullani. Voima, jonka koin, oli vastustamaton, ja kun olin ylittänyt jo monta kynnystä, päätös mennä loppuun asti oli luonnollinen valinta.

A on poistumassa, hän on tehtävänsä minun kanssani suorittanut. Hyväksyn sen, B pitää minut sisällä ja A katoaa elämästäni. Näen B:n sängyllä, rakastan kaikkea, olen kaikki [hän tajusi] A hymyilee sille ja palaa luokseni. Luotan heidän toimintaansa täysin ja antaudun heidän käsivarsillensa ja johdatettavaksi. En ajattele itse vaan minua johdatellaan eteenpäin, saan ohjeita ja neuvoja tulevaa varten, ohjeet tulevat minusta. 21Kuulin A:n ja B:n keskustelua kokemuksestamme, miten tästä tulee jotain todella rankkaa, otin sen n:nnessä persoonassani ohjeina minulle, joita samalla itse lausuin heidän kauttaan.

B näkee tilanteen niin, että minun on parasta pysyä sisällä, ja minä suostun siihen ilman vastaväitteitä. A ehtii kävellä hieman ulos ovesta käytävälle, ja sen seurauksena tunnen syvää ikävää. Kaikki tilassa tapahtuvat pienetkin muutokset vaikuttavat minuun erittäin voimakkaasti. Kun A katoaa lopullisesti elämästäni, koen valtavaa menetyksen tunnetta. Kuitenkin koen B:ta kohtaan välitöntä yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta. Tunteiden syvyys vastaa sitä miten voi unessa kokea tunteiden tulvahtelevan rajatta.

Palaten ajatukseen siitä, että tämä on se hetki, annan taas itseni mennä. Prosessi jatkaa etenemistään. Ylitän yhden kynnyksen, saavutan resonanssin säikeen kanssa, ja se näyttäytyy minulle nyt tietynlaisena värähtelynä, jonka aistin äänenä. Teen nyt marraskuussa 1999 keskeyttämäni liikkeen loppuun asti. Annan käsieni nousta sivuilleni ja pääni taipua taaksepäin. Alan kaatua taaksepäin suorana kohti lattiaa, ja takaraivoni osuu lattiaan, mutta en tunne kipua. Myöskään jälkeenpäin minulla ei ole fyysisiä jälkiä tai tuntemuksia kehossani. Nousen ylös ja teen saman liikkeen uudelleen. Tämä liittyy ajatukseen periksi antamisesta. Tunnen kuin putoaisin painottomuudessa, ja huomaan kuinka rakennus ja painovoima rajoittavat vapauttani. Tällä kertaa A tulee minua vastaan ja ottaa minut käsivarsilleen. A ja B pitävät minusta huolta. Tämän jälkeen en tee enää samaa liikettä, mutta se jatkuu mielessäni.

Tässä vaiheessa olen makaamassa selälläni lattialla, eteisen puolella, ja tunnen A:n suunnalta vetovoiman. Kun luovutan kehoni hallinnan, nousen ylös ikään kuin elävä kuollut voisi nousta. A vetää minua ylöspäin etäisyyden päästä. Tämä jatkaa kokemaamme ajatusten yhteyttä, joka jatkuu edelleen. Kommunikointini on sekoitus tuntemuksia ja sanoja, jotka eivät välttämättä osu tunteeseen ja joihin sekoittuu häpeää. Havaitsen huomattavasti suurennettuna arkipäiväisen asian miten tunteita on hankala ilmaista kehoaan ja ilmaa väliaineena käyttäen. Tiedostan niiden rajallisuuden hyvin selvästi, ja se näyttäytyy häpeänä.

Päästän yhteyden irti. Tämä oli myös jonkinlainen mielen osoitus, että nousin A:n ohjaamana – yksi illuusio. Vajoan takaisin makuuasentoon selälleni lattialle.

Lopun kokemuksesta sijaitsen enää kahdessa paikassa asunnossani. Ensimmäinen paikka on eteisessä, jossa makaan jälleen lattialla tai istun korkeintaan jalkojeni päällä. Toinen paikka on suihkuhuoneeni. Keholla, joka on olemassa tässä fyysisessä maailmassa, ja jonka olin aikaisemmin tuntenut, ei ole enää sellaista käyttöä, joka vaatisi minun ajattelevan sitä. Tämän maailman geometrialla ei ole enää merkitystä. Tapaukset etenevät nyt rakenneavaruudessa, joka ilmenee mielessäni. Siellä koen olevani aina tasapainossa ja pystyasennossa yhdessä kokemani säikeen tai akselin kanssa. Asennollani ja sijainnillani arkitodellisuudessa ei ole enää merkitystä, ja peruskoordinaatistoni ja kiintopisteeni ovat nyt poikkeavassa kulmassa suhteessa siihen.

6. Heijastuksien heijastus

Laitan silmäni kiinni ja resonanssin saavutettuani eteeni ilmestyy kuva yhtä terävänä kuin silmäni olisivat auki. Olen vedessä, kuin kalvon ympäröimänä, minulla ei ole keuhkoja, en hengitä. Kalvo repeää. en hallitse hengitystäni, keuhkoni vedetään täyteen ilmaa kuin ne eivät ikinä olisi täyttyneet ilmasta, resonassi.

Näen A:n ja B:n asunnossani, mutta katson heitä kaksiulotteisina projektioina edessäni olevalla tasolla, eli näkemäni rakenteen huoneen vastakkaisella seinällä. Koen olevani heistä erillinen. Vaikutelmani rakenteesta on nyt niin vahva, että minulle ei ole eroa siinä, pidänkö silmiäni auki vai kiinni, sillä näen koko ajan saman asian. Näen kaiken mitä tapahtuu arkitodellisuudessa, mutta projisoituna rakenteen vastakkaiselle tasolle. Kun suljen silmäni, näen saman. Suljen silmäni kaikissa näissä kokemisen tasoissa peräkkäin, ja rakenne tai todellisuus ei lakkaa olemasta missään vaiheessa. Ei tule tuttua pimeää ja mikään ei sulkeudu, ja se, mitä olen saavuttanut, on pysyvämpää ja ikuisempaa kuin mikään muu. Mieleni katse on koko ajan avoin riippumatta fyysisistä rajoitteista. Havainnoin kaikkea tästä levollisesta tilasta, joka on kaiken perusta ja jossa tapahtumien kulku on entistä nopeampaa mitä levollisempi olen.

Huoneissa on tehtäviä, jotka pitää tajuta [resonassi], normaali maailma ilmestyy suljettujen silmieni eteen ja tajuan miten sekin on vain tehtävä, joka pitää tiedostaa ja josta pitää luopua. Luovun kaikesta ja resonanssi kasvaa. Ruumiini muuttuu aina seuraavaa huonetta varten, puhdistun, oksennan pois kaiken, en tarvitse ruokaa. 22Värähtely tyydyttää minut. Näen B:n edessäni [rakastan], käsittämätön lämpöinen pyörteily keskiruumiissani, jonka B:kin tuntee, halaan häntä maatessani puolittain lattialla.

Minusta tuntuu selvästi, että oksennan usein. Todellisuudessa oksennuksia ei tapahtunut. Jälkeenpäin löysin pienen lätäkön, mikä ei varsinaisesti ollut oksennusta. B:n tarinan mukaan hän ja A siivosivat minut tapahtuman aikana ollessani heihin nähden tiedottomassa tilassa. En huomannut tätä.

B on ainakin läsnä tällä hetkellä, koska halaan häntä. Makasin selälläni eteisen lattialla, kun B tuli luokseni ja otin hänet halaukseeni. Tunsin pidäkkeetöntä rakkautta ja yhteenkuuluvuutta, ja ajatuksemme yhtyivät rajatta. Olimme kuin yksi ajatus. Jossain vaiheessa A ja B olivat poistuneet asunnostani, mutta en huomannut heidän lähtöään tai se ei ollut enää tärkeää. Heidät näin koko ajan rakenteen vastakkaisella tasolla projisoituna, ja yhteinen läsnäolomme ei minun näkökulmastani katkennut missään vaiheessa. Meidän välillämme ei ollut mitään etäisyyttä, vaan olimme välittömässä ja yhteydessä toisiimme. Näin yhdellä tasolla A:n tyttöystävän puhumassa A:n kanssa. Jälkeenpäin selvisi, että samaan aikaan A oli käynyt puhelua tyttöystävänsä kanssa muutamien satojen metrien päässä asunnostani. Kokemukseni imi ympäristöstä kaiken mahdollisen syötteen, mikä muuttui käyttövoimaksi matkalla eteenpäin kohti resonanssia säikeen kanssa.

Minulle ei enää ilmesty hallusinaatioita, ja havainnoimani maailma on nyt selkeä, vakaa ja konkreettinen. Se on uusi totuus, joka on kuitenkin aina ollut olemassa.

Siirryn eteisestä vessaan tai minut siirretään sinne jossain vaiheessa, mutta kehoni on edelleen tiedottomassa tilassa. Tapahtumat ovat nyt siirtyneet todellisuuden ytimeen, joka projisoi ja ylläpitää maailmaa sellaisena kuin sen olen aina tuntenut. Olen tietoisuus, joka pyrkii kohti resonanssia ajan läpäisevän säikeen kanssa.

Näen ajan alusta loppuun ja lopusta alkuun. Kulkiessani huoneissa vastapäivään näen vastakkaisissa kuution pintojen risteyskohdissa tulevia tapahtumia, ja olen ne kaikki tapahtumat ja aina vaan tajuan miten minä teen myös aikaisemmat liikkeet tulevaisuudessa. 23A ja B liikkuvat minun näkökulmastani muljahdellen pinnoista seuraaville pinnoille ja he tekevät hetken päästä samat kehonsa liikkeet todellisuudessa ja myöhemmin aikaisemmat liikkeet. [uudestaanko ?] [uudestaan] B hymyilee.

A ja B elävät aikalinjaansa minusta alemmilla kerroksilla eli aikaisemmassa ajassa. Toisin ilmaistuina eläisin sillä hetkellä tulevaisuudessa heihin nähden. He sijaitsevat säikeeni ympärillä olevasta neljän/kahdeksan huoneen yksiköstä yksi tai kaksi kerrosta alempana, minun suhteeni vasemmassa lähimmässä alanurkassa edessäpäin. Jonkin ajan kuluttua näen heidän toistavan samat liikkeet, jotka olen aiemmin nähnyt. Arkitodellisuudessa he elävät nykyhetkeä, ja näen heidän tulevat liikkeensä. Kaikki tapahtumat ovat nyt ja ne täytyy käydä läpi. Maailmankaikkeudessa tuntuu olevan tietty inertia liittyen miten siinä toimivan ja sen itsensä on mahdollista käydä tapahtumat läpi fyysisellä tasolla. Aika ja massa liittyvät tähän inertiaan. Toistaminen on myös merkittävä teema prosessissani. Lisäksi huomaan, että nopeuteni kasvaa vastapäivään ja ylöspäin, samalla kun värähtely ja ääni nousevat korkeammalle, ja minä sidon kaikki nämä hetket paikoilleen toistamalla niitä.

Ajan luonne ei ole lineaarinen, vaan sen avaaminen tapahtuu tiettyyn suuntaan ja fyysisen maailman hitaudella. Vaikka havaitsemamme todellisuus koetaan lineaarisena, se ei todellisuudessa sitä ole. Mitä lähempänä olen keskusakselia tai säiettä, ja mitä paremmin resonoin sen kanssa, sitä läsnäolevampi olen jokaisessa ajan hetkessä. Kuitenkin koen, että hetket ovat erillisiä eikä jatkumo, sillä näen omani ja A:n ja B:n liikkeet tulevaisuudesta tai menneisyydestä koostuvina kehyksinä. Tämä saattaa olla merkki mielen rajallisuudesta. Kuitenkin, säie on pysyvä ja sen pysyvyydessä on ääretön nopeus – ainakin niin tunnen.

Kiepun vasemmalle huoneesta toiseen tuhansia kertoja sekunnissa luovuttaen niistä kaikista. Ja aina vaan alusta asti käyn lävitse kaiken kunnes olen kaikissa hetkissä. 24Minulla on kädet kaikissa hetkissä yhtäaikaa. Tiedostan jokaisen ihmisen olemassaolon tarkoituksen. Luovun ja luon maailman uudestaan ja uudestaan 25,alusta asti jokainen kerta, aina vaan uudestaan..

En tiedä mikä on kenenkin olemassaolon tarkoitus, mutta koin miten olemassaololla sinänsä oli jokin tarkoitus. Näkökulmastani kaikki tapahtumat kaikissa ajoissa ja paikoissa ovat olemassa ja taustalla oleva ajatus on tulla tietoiseksi tästä omalla polullaan ja toteuttaa sitä sulavasti itsensä kanssa. Vähiten vaivaa vievää on hyväksyä tämä ajatus ja antautua pyrkimykselle, joka toteutuu meidän kauttamme. Tämä on yhtäaikaa nöyryyttä ja antaa meille kosketuksen äärettömyydestä. Tämä voi tarkoittaa luopumista asioista, joita olemme tottuneet pitämään osana itseämme tai jopa rakastamaan, mutta jotka lopulta estävät kasvumme, kun rehellisesti tarkastelemme itseämme. Tällöin voimme oppia todellisesta rakkaudesta, sillä se, mitä olemme pitäneet rakastamisena, ei välttämättä ole sitä, vaan pikemminkin oman itsemme tyydyttämistä.

Toinen osa tästä on, miten toimimme ihmisinä ja miten teemme oman polkumme näkyväksi muille auttaaksemme heitä löytämään oman polkunsa. Tämä ei tapahdu pakottamalla, vaan ennemminkin poistamalla esteitä, jotta jokaisella olisi omat itsenäiset edellytykset sekä vakaat ja rauhalliset olot itsensä toteuttamiseksi ja oman vapautensa löytämiseksi.

Näen itseni samanlaisena kuin patsaat, joilla on monia käsiä. Ymmärrän, että käteni toimivat eri aikakehyksissä, joissa olen aktiivinen yhtäaikaisesti. Tunnen myös jokaisen käteni ja olen tietoinen siitä, miten elän niissä. Resonanssi rakenteen lävistävän säikeen kanssa auttaa minua tuntemaan läsnäoloni kaikkialla ajassa, mikä antaa minulle mahdollisuuden kokea myötätuntoa, anteeksiantoa ja kiitollisuutta kaikkia eläviä olentoja kohtaan kaikissa heidän teoissaan. Nämä tuntemukset ovat avaimia eteenpäin prosessissani rakenteen huoneesta toiseen, aina 90 asteen käännöksillä vasemmalle.

En tarvitse ilmaa. Jokin pitää minua veden alla, tukehdun ja jokin vetää minut pinnalle, näen A:n. Nelikymmenvuotias, harmahtavat hiukset, intiaani vaaleassa kaavussa joen rannalla. Metsän edessä. hän hymyilee minulle ja katoaa. B:kin on intiaani. Katson alhaalta ylöspäin epämääräisiä hahmoja kuin udun takana, ne vetävät minua ylöspäin. A ja B ovat siellä. Huoneet vaihtuvat ja tunnen miten minä olen muuttumassa heidän kanssaan tasavertaiseksi. [rakkaus] resonassi.

Eräässä huoneessa on kuin teatterin lava, jossa on kulissit ja kaksiulotteinen maisema päätyseinillä sekä projisoituja maisemia fyysisinä elementteinä tilassa. Kaikki tapahtumat rajoittuvat rakenteen sisäpintoihin, mutta niiden mittakaava vaihtelee. Huoneessa kohtaan kaksi henkilöä, A:n ja B:n, jotka edustavat Amerikan alkuperäiskansaa. Kohtaus muistuttaa salvianäkyä, ja tunnen selvästi olevani veden alla, kunnes A vetää minut sieltä pois jonkinlaisen rituaalin jälkeen. Kun pääni kohoaa veden yläpuolelle, olen lähellä rantaa, jossa vartaloni on edelleen veden alla, mutta pään pieni nostaminen saa sen pinnan yläpuolelle. Tiedän olevani ystävieni seurassa, ja A ja B ovat oppaitani, joiden avulla koen saavuttavani uuden tason itsessäni.

A on minua vuoden vanhempi, kun taas B on minua pari vuotta nuorempi. Ikäero ei kuitenkaan ole koskaan vaikuttanut ystävyyssuhteeseemme. Yritän aina nähdä ihmisen ja keskustella suoraan. Tapani jakaa välillä sympaattisia ja yksinkertaisia havaintojani ja oivalluksiani on ollut ujo ja itseironinen. Olen aina tuntenut miten muut ihmiset Maapallolla ovat minua tiedostavampia ja henkistyneempiä. Tässä muistiini jääneessä kohtauksessa tunsin, miten minut hyväksyttiin osaksi yhteisöä, jonka tasaveroinen jäsen minusta oli tulossa. Se voisi olla näkymä myös itse tilanteessa. Sisäisessä kokemuksessani olin pystyasennossa. Todellisuudessa tiedoton kehoni makasi lattialla, ja tietoisuuden tasoni olisi kohonnut hetkeksi.

Huoneista on jäänyt minulle katkelmia mieleen. Yhdessä olin tavallisessa kerrostaloasunnossa sohvalla sen nurkassa katsomassa huonetta. En muista ketä siellä oli. Toisessa huoneessa minun piti vastata kysymykseen, jonka kuulin sisälläni. Tajusin vastauksen olevan “rakkaus”, mikä käynnisti siirtymisen vastapäivään seuraavaan huoneeseen. Vaikka vastaus tuli nopeasti, epäröin sen antamista, sillä en kokenut ymmärtäväni sitä syvällisesti. Rakkaus tuntui yksiulotteiselta käsitteeltä, joka liittyi kaiken ylläpitävään voimaan. Silti päätin hyväksyä sen, sillä tiesin sen olevan ainoa tie eteenpäin. Tämä johti uuteen resonanssiin rakenteen osien ja ajan läpileikkaavan akselin kanssa, ja aloin samaistua siihen entistä enemmän.

Prosessi oli autoritäärinen, ja ainoastaan oikeilla vastauksilla ja täydellisellä antautumisella sille oli mahdollista edetä. Vastauksia pystyi vastustamaan, mutta se mitä niiden hyväksymisellä sai oli aina suurempaa kuin mitä olisi voinut kuvitella. Prosessin edetessä olin rauhoittunut ja pystyin tutkimaan sen toimintaa. Kokeilin viivyttelyä, mutta se oli mahdollista hyvin lyhyen aikaa. Viivyttely pysäytti säikeessä tuntemani äänen tasaiseksi, mutta toisaalta säikeen voima kutsui minua peräänantamattomasti mukaansa. Uteliaisuuteni oli loputon ja halusin nähdä, mihin kaikki johtaisi.

Ohitan heidät ja liikutan heitä kaikkia kaikissa hetkissä tulevaisuuteen ja menneisyyteen kuutioavaruudessa. Minulla on kymmenittäin käsiä joilla teen kaikki liikkeen yhden toisensa jälkeen. Minun pitää päättää [ykseys, kaikki] oksennan yhä uudestaan ja uudestaan.

Tunnen, kuinka puhdistun kaikista epäpuhtauksista ja oksennan. En ole läsnä maailmassa, jonka olin tottunut tuntemaan. Kaikki, miten näen itseni ja ympäröivän rakenteen, tapahtuu akselilla, joka suuntautuu aina alhaalta ylöspäin ja kulkee suunnilleen selkärangan kohdalta lävitseni, jolloin olen aina pystyasennossa. En puhdista tiedottomana makaavaa kehoani, vaan jotain paljon syvempää, joka tuntuu nyt nousevan pintaan voimakkaan oksennuskohtauksen kautta.

Näen monikymmenkerroksista unta, suljettujen silmieni eteen ilmestyy aina vaan uusi kuva, jossa taas laitan silmäni kiinni vain tajutakseni että resonanssi merkitsee uuden kuvan syntyä. Minä olen resonanssi ja kuva. [ovatko kaikki mukana tässä?] Alakerrassa pesukone käynnistyy ja saavutan resonanssin.

Kun esitin mielessäni kysymyksen hakasulkeissa, rakennuksen pesutuvassa oleva pesukone alkoi yllättäen linkoamaan. Huomasin samalla, että asuntoni ulko-ovi oli jäänyt auki. Makasin eteisessä pää kohti asuntoni ovea. Olin pysynyt tässä asennossa siitä asti, kun olin hieman noussut ylös A:n avulla. Ovi oli vain alle puolen metrin päässä minusta. A ja B eivät vaikuttaneet olevan asunnossa kanssani, mutta en myöskään yrittänyt kommunikoida tai katsoa ympärilleni. Tunsin häpeää yksityisyyteni rikkomisesta – olikohan joku nähnyt, mitä asunnossani oli tapahtunut tai olinko tehnyt jotain huomionarvoista? Oliko minusta ollut häiriötä muille? Pesukonetta ei ollut mahdollista käynnistää myöhään iltaisin sen polettilaitteen rajoittimen vuoksi. Nyt kellonaika oli korkeintaan yhdeksän lauantai-iltana. Tämä arkisen todellisuuden vilahdus kesti vain hetken, mutta ehdin myös haistaa lattian ja käytävän vahatun muovilattian sekä tuntea oven läpi tulevan ilmavirran.

Yhtäkkiä huomasin olevani arjessa ja läsnä kaikessa maailman epätäydellisyydessä ja keskeneräisyydessä. Tässä hetkessä ymmärsin, ettei ajalla eikä paikalla ole merkitystä, ja mikä tahansa voi toimia sysäyksenä luopumiselle. Nyt oli se hetki.

Tein edellä esittämäni havainnot hakasulkeissa esittämäni kysymyksen ja heti sen jälkeen pesukoneen äänen syttymisen välisenä aikana.

Tämä hetki oli minun kuolemani hetki, ja tein sen tietoisesti valiten.

Mielessäni hahmottui kuva ambulanssista, joka saapuisi liian myöhään ja miten minua yritetään elvyttää, vaikka olisin jo lähtenyt täältä. Ajattelin omaisiani ja surua, jonka he kokevat menetykseni vuoksi. Kävin läpi elämäni tapahtumat ja hyväksyin sen kaikessa epätäydellisyydessään ja keskeneräisyydessään täysin valmiina. Kaikki yhteydet päättyisivät ja jättäisivät tyhjiön siihen kohtaan, missä minä olisin ollut. Tämä puuttuminen aiheuttaisi surua, joka aaltoilisi pitkin rakenteen pintoja, ja lopulta tasoittuisi painauman tasaantuessa. Olisin kuitenkin vapaa ja suurimmassa yhteydessä täydellisessä antautumisen ja sulautumisen tilassa. Minua kiinnosti tietää minne tämä tila minut johtaisi. En tuntenut tarvetta paeta, vaan kulkea eteenpäin kohti tuntematonta. Elämäni olisi täyttänyt tarkoituksensa ja hyväksyin tämän ajatuksen.

On tuskallista myöntää, että tuolloin luovuin lopullisesti omasta tahdostani kaikista ja kaikesta.

Vaikka en tuolloin tietoisesti näin ajatellutkaan, olin kulkenut kohti tätä päämäärää 11-12 vuotta enemmän tai vähemmän määrätietoisesti. Olin kehittänyt henkisiä kyvykkyyksiäni luopumalla tietoisesta hallinnasta ja vaipumalla kohti syvyyksiäni. Olin tehnyt tätä uteliaisuudesta tutkia maailmankaikkeutta ja kokemustani ihmisenä.

Kaikki mikä jäisi taakseni, menettäisi merkityksensä, sillä olin nyt muualla. Maailman aika pysähtyisi ja uusi aika alkaisi. Viimeinen kuva kaikesta kokemastani ihmiselämästä jäi paikoilleen kaksiulotteisena ja pysähtyneenä tasona. Koko tuntemani todellisuus kokonaisuudessaan muuttui pysähtyneeksi kuvaksi rakenteen huoneen vastakkaiselle seinälle. Itse siirtyisin eteenpäin eri kulmassa suhteessa siihen. Tämä oli ollut yksi rakenteen eräässä huoneessa oleva tehtävä.

Jollain tapaa ajattelin kokemukseni olevan kuin simulaatio, vaikka se oli hyvin todentuntuinen. Vaikka järkeni sanoi, ettei minulla ollut mitään perustetta kuolla, kokemukseni oli minulle silti todellinen ja seurasin sitä. Kuitenkin samaan aikaan olin myös kaiken havainnoiva tarkkailija, jopa hieman ilkikurinen sellainen, koska pidin seuraavaksi tulevia tapahtumia jonkinlaisena kliseenä. Uskon tämän näkökulman syntyneen suojamekanismina tekemälleni päätökselle. Olin ohittanut ajatuksen kuolemasta ja tunsin sen olevan luonnollinen jatkumo uteliaisuudelleni.

7. Uudet alut

Katseeni alareunassa alkaa hohtamaan valkoinen hehku. Näen galakseja ja valkoisen avaruuden, joka on kaikki ja tyhjä. Elämäni alkaa kelautumaan alusta loppuun kuin elokuvaa katsoisi [tämä on kuolema, minä kuolen, minä olen kuolema]. Näen käytävän päässä valoa mutta se ei ole loppu, vain välivaihe.

Näkökenttäni alalaita alkoi sumentua alhaalta päin niin, että se täyttyi valolla. Osa havaitsemastani maailmasta näytti pyyhkiytyneen pois ja korvautuneen hehkulla. Hehkun raja ei ollut aivan selvä, mutta se peitti näkökenttäni laidasta laitaan kimmeltävänä horisonttina ja kohosi yhä korkeammalle. Hehku oli kimmeltävä, mutta ei epäselvä tai sumumainen. Se ei ollut häiritsevän kirkas, mutta tunsin, että sillä oli jonkinlainen aineellinen ominaisuus. Ymmärsin, että minun piti kulkea valoa kohti, ja niin tein. Se oli taas yksi askel eteenpäin.

Tämänkaltaisen hehkun kokeminen oli minulle uutta, enkä ollut kokenut sitä aiemmin elämässäni. Se ympäröi minut ja olin suuressa valossa, jota en tuntenut pelkästään valoksi, vaan sillä oli jokin muu ominaisuus tai massa, mutta ei kuitenkaan. Kuvailemani galaksit saattavat olla äärimmäisen virittyneen mielen tulkintoja silmissä olevista hiukkasista. Seuraavaksi aloin nähdä otoksia elämästäni.

Näkemäni otokset eivät olleet mitenkään erityisiä tapahtumia, mutta ne vaikuttivat uusilta muistoilta ja siksi olivat uusi näkökulma menneeseen itseeni. Yhdessä otoksessa näin äitini Kouvolassa asumamme kerrostalon pihalla, kun olin 2-3 vuoden ikäinen. Vaikka olin tiennyt tällaisista kokemuksista aikaisemmin, ajattelin tätä kuitenkin erityisen kliseiseksi kohdaksi ja odotin innolla, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Kokemus oli kuitenkin mielestäni erittäin ilahduttava, sillä vihdoin näin jotain todellista ja sain kokea näitä asioita itse. Samalla vahvistuin siitä, että tämä oli kuolema ja se antoi minulle rohkeutta jatkaa eteenpäin. Havainnoin myös itseäni kokemassa näitä asioita ja tunsin olevani prosessi, joka koki suuren voimakkaan värähtelyn, johon samaistuin. Tämä värähtely liittyi myös siihen ääneen, jonka koin nousevan yhä korkeammalle. Tässä vaiheessa olin jo melko korkealla, jos tilaani vertaisi pagodin suippomaiseen muotoon. Olin ehkä noin kolmanneksen päässä yläosasta, mutta vielä hieman ennen kupolin eksponentiaalista terävöitymistä.

Näin muutamia still-kuvia elämästäni, ehkä alle kymmenen. Mieleeni jäi vain mainittu kuva. Sen jälkeen olin pimeydessä, mutta sen perältä näkyi kirkas valo. Seurasin tapahtumien kulkua tarkkaavaisesti ja hymyilin mielessäni niiden kliseisyydelle. Vaikka olin vakavasti mukana tapahtumissa, leikittelin niillä samanaikaisesti. Tämä vaihe matkallani eteenpäin tuntui välttämättömältä, mutta olin hieman malttamaton. Valo alkoi kasvaa tunneliksi tai laajeni ympärilleni ympyrän kehänä. Kehän laidalla näin kolme varjomaista hahmoa, jotka näyttivät katsovan minuun. Kaikissa näissä vaiheissa mielessäni heräsi kysymys, ei sanoilla vaan arvelevalla tunteella: mikä on tämän takana, ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kun saavun tähän uuteen valoon on sen takana pimeyttä ja tunnen olevani avaruudessa. Siellä ei ole mitään havaittavaa. Mittasuhteet tuntuvat äärettömiltä, mutta silti tila on täyteläinen. Se ei kuitenkaan ole loppu.

Minulle tulee kuuma, koen äärettömän kuumuuden ja se katoaa. Kurkkuani kuivaa [minulla on jano]. Näen kaksiulotteisen kuvan A:sta ja hänen kädessään olevasta kupista, jossa ei ole mitään kun hän sen kurkkuuni kaataa. Täyttymys valtaa minut. Minulle tulee kylmä. Tärisen ja tärinä resonoi värähtelyyn. Koen ääretöntä kipua symmetrisesti eri puolilta kehoani. Koen äärimmäiset aistimukset luopuakseni niistä.

Tässä vaiheessa tiedoton kehoni sijaitsee asuntoni pesutilassa. En tiedä, onko se raahattu sinne vai olenko liikkunut sinne itse. Joka tapauksessa olen toiminut siellä fyysisesti. Kun matkani singulariteettiin jatkuu edelleen kiihtyvällä vauhdilla vastapäivään rakenneavaruudessa, kehoni on kenties osunut wc-pöntön vesisäiliöön, joka on hajonnut. Muistan tarkasti tämän törmäyksen.

Vika vesisäiliön täyttömekanismissa oli ollut läsnä elämässäni vuoden 1999. Säiliö säännöllisesti kihisi ja jonkin ajan kuluttua wc veti itsensä. Näitä tauottivat hiljaiset jaksot. En ollut tehnyt sille mitään. Olin ottanut sen samanlaisena kärsivällisyyden harjoitteena kuin kiven kengässä. Nyt ajattelisin enemmän sukkiani. Tuolloin materiaalisella todellisuudella oli vähäinen rooli elämässäni, mutta se toimi samalla henkisenä oppaanani. Mainittuun törmäykseen wc-pöntön mekanismin vika sai päätöksensä ja siten osallistuin siihen lopulta. Tapahtuman voi ajatella olleen symbolinen reaktio saamattomuuteeni. Vaikka mielikuvissani koko vesisäiliö oli murskautunut, se ei ollut täysin totta. Säiliöstä lohkesi vain kulma, ja suuri osa kantta hajosi sirpaleiksi, mutta mekanismi säilyi käyttökelpoisena ja vesi ei valunut yli. Mekanismin näkökulmasta kokemus oli avain sen korjaamiseen, ja sitä kohden olisin koko elämäni suunnannut.

Kuten aiemmin mainittu ei minuun jäänyt jälkiä, kiputiloja tai tuntemuksia osumisista tai fyysisistä kokemuksista. Olin elänyt ne kaikki todenmukaisesti muualla.

Olen edelleen läsnä rakenteessa, jonka läpileikkaavaan säikeeseen olin yhä lähempänä. Nyt näkemäni huoneen seinälle eteeni heijastuu kaksiulotteisesti A:n kuva, joka on kaatamassa kurkkuuni nestettä. Lainauksen hakasulkeissa on esitetty tarve, jonka esitin ajatuksena sitä ennen. Jälkeenpäin käy ilmi, että A oli tuntenut miten hänen on poimittava keittokomeron kuivauskaapista kuppi ja laskettava siihen vettä. Hän oli valinnut kupin mihin oli kirjailtu nimeni. Sen sijaan että hän olisi laskenut siihen kylmää vettä laski hän siihen kuumaa vettä piruillakseen ystävällisesti. Samaan aikaan oli kurkkuni päästänyt korahduksen suihkuhuoneessa. Välissämme oli seinä emmekä nähneet toisiamme. Tämä toiminta antoi minulle voimaa ja ravitsi minua.

Tässä vaiheessa A ja B olivat joka tapauksessa takaisin asunnossa.

Tietoisuus ruumiista katoaa, tietoisuus ympäristöstä katoaa. Ruumiini liikkeet jatkuvat läpi seinien nyt täydellisen pimeässä. Koen sanoinkuvaamattoman kaunista lämpöä ja kokonaisuutta. Uusia tiloja muodostuu uuden ruumiini ympärille. Minulle hoetaan ikuista mantraa, jonka värähtelyt kiihdyttävät nopeuttani.26B laskee suihkusta vettä päälleni ja lausuu tavusarjoja tila piirtyy kuutioiden vastakkaisille tasoille. Viimeinen puhdistautuminen, tunnen vatsastani lähtevän liikkeen jokaisen solun ollessa värähtelyä. …Singulariteetti… [ei nyt, ei vielä]

Käyttäen pagodivertausta olen nyt lähestymässä huippua ja lopullista rajapintaa. Aluksi olin rauhallisesti tutkinut eteeni ja maailmani jakavaa tasoa, siitä olin jatkanut liikkeiden kautta syventymistä siihen todellisena fyysisenä muotona. Nyt liike on puhdas vastapäivään kiertyvä voimavirta, jota tavoittelen singulariteettina, joka läpäisee kaiken ajan jatkumona. Kiertoliike oli nopeampaa kuin pystyin kuvittelemaan, sillä minun täytyi päästää kaikki kuvitelmat irti ja antautua rajattomasti. Tämä ei enää ollut vain kiertoliikettä, vaan yksi tiivistyvä tunne, joka vaikutti kapenevan yhteen ulottuvuuteen, joka sisälsi potentiaalin kaikkiin muihin ulottuvuuksiin. Kaikki tapahtumat olivat jo osa värähtelevää kohinaa, joka pyrki täyttämään minut kaikkialta, ja minä annoin sille kaiken vallan tehdä niin. Koen kaikki ystävieni yritykset ottaa minuun yhteyttä uusina sysäävinä askeleina matkallani, joka vei kohti täydellistä antautumisen ja vapautuneisuuden tilaa, jossa lopulta näistä käsitteistäkin päästetään irti.

Tunnen, että henkikehoni on irtoamassa fyysisestä kehostani ja haluan mennä pidemmälle, sillä tämä ei ole vielä loppu. Kokemus vastaa sitä miltä kehosta irtoaminen yleisesti tuntuu, mutta tällä kertaa se tuntuu pysyvämmältä. Pesuhuone on täysin valaistu, mutta näen itseni pimeydessä. Henkikehoni värähtelee aistimani värähtelyn tahdissa ja se sulautuu osaksi seiniä ja menee niistä läpi, mutta suurimmaksi osaksi se vastaa tiedotonta fyysistä kehoani.

Samaan aikaan sisälläni tuntemani voimavirta tuntuu tiivistyvän täyteen asteeseensa, ja huomaan käyttövoimani olevan myös päättymässä. Olin päästämässä irti myös henkikehostani, jonka koin vapauttani estävänä tekijänä.

Saan vastauksen, että tämä ei ole lopullinen hetki. Käyttövoimani on nyt lopussa, ja yhteys säikeeseen tai akseliin alkaa liueta. Ääni saavuttaa korkeimman huippunsa vastapäiväisen liikkeen kanssa, ja se tuntuu nyt muuttuvan pysyväksi säikeen yksiulotteisuudeksi. Vaikka en tunne kuitenkaan laskeutuvani mistään tai palaavani mihinkään, astun kuitenkin seuraavaan huoneeseen rakenteessa. Kaikki aiemmin tapahtumassa kokemani oli jälleen ollut illuusio.

Todellisuus tulee kuin aallot harventuisivat. Maailma, testi, resonassi, uuden aallon tuoma maailma, testi, resonassi. Aallot laantuvat, pinta edessäni aaltoilee ja väreilee, todellisuus tasaantuu sen esineiden ollessa vielä keskikohdaltani kulkevan tason suhteen epäsymmetrinen, seinä näyttää katkevan keskeltä ja jatkuvan hieman alempana, kunnes aaltoilu sen tasoittaa.

Tapahtumien nopeus on hidastumassa ja värähtelyn saavutettua kokemani huipun se alkoi laantua ja aaltoili erilaisissa resonanssikohdissa. Tämä ilmiö on samanlainen kuin mekaanisen koneen värähtely, joka resonoi sen kuoren tai osien kanssa. Jollain taajuudella osat voivat värähdellä täsmälleen samassa vaiheessa. Koneita olisi lukematon määrä, ja ne välillä osuvat myös keskenään sisäisten osiensa lisäksi samaan vaiheeseen. Tämä kaikkien osien yhteinen sama vaihe näyttäytyi minulle maailmana sellaisena kuin sen olin oppinut tuntemaan, ja mikä minulle nyt näyttäytyi uudestaan.

Maailman rakenne näytti minulle kaksiulotteisilta pinnoilta, jotka venyivät kolmiulotteisiksi silmieni edessä, ja niiden Viewmaster-tyylinen tasomainen 3D-efekti muuttui syvällisesti kolmiulotteiseksi maailmaksi. Pesutilani seinät olivat kaakeloituja, ja kuten joskus piirretyissä, näytti siltä kuin silmäni olisivat olleet hedelmäpelin pyörivät rullat tai eri suunnissa. Kaiken edellä kuvatun muutoksen laantuessa näin vielä hetken, miten kaakelien rivistöt eivät vastanneet toisiaan ja niissä oli epäjatkuvuuskohta keskellä näkökenttääni. Viimeinen korjaus oli tämän kohdan tasoittuminen, niin että näin nyt maailman selvästi ja terävästi, kun tajuntani ja kehoni oli siihen, sen geometriaan ja fysikaalisiin lainalaisuuksiin lukittunut.

Tämä viimeinen vaihe ei kestänyt kauaa, korkeintaan minuutin subjektiivisesti.

Välittömästi kokemuksen jälkeen tehty muistiinpano

Kuolin tuhansia kertoja, luovuin kaikesta, synnytin kaiken uudestaan ja luovuin siitä taas. Ruumistani ei ole, minut on koottu uudestaan. Värähtely laantuu, viimeinen huone, lopullinen hallusinaatio, todellisen maailman illuusio on silmieni edessä, viimeinen tehtävä. Kaikki ovat mukana siinä. Sanoinkuvaamattoman täydellinen rakkaus jokaista hiukkasta kohti valtaa minut, kaikki on.

Tunsin olevani uudessa huoneessa, johon maailma oli minulle nyt näin kuvattu, ja mitään sen osista en voi olla rakastamatta. Olen siinä kaikkien kanssa yhdessä.

Löysin eilen neljän ihmisen kahvilaseurassa neljä markkaa lattialta. Kotona katsoin niitä ja ne olivat tehty kaikki vuonna 1994, vuosiluvusta muodostuu 23, mikä on ikäni ja se sai minut katsomaan tähdet&avaruus lehdessä lueteltuja tähtitieteellisiä tapahtumia ja syntymäpäiväni oli ollut uusikuu niinkuin oli eilenkin 6.3.

Alkuperäinen tapahtumakertomukseni päättyy tähän havaintoon. Tällaisiin yksityiskohtiin kiinnitin tuolloin herkästi huomiota.

Haluan jatkaa

Huomioita

 • 1
  Salvian poltin pienessä vesipiipussa, ja sitä oli pieni perusannos.
 • 2
  Näen auton kulkevan jonkun pellon laidalla tiellä, jota ei näy, ainoastaan auton yläosa.
 • 3
  Olen taas huoneessa A:n ja B:n kanssa. En kykene puhumaan muutamaan minuuttiin, kokemani poikkeuksellinen tunne vallitsee hetken, suuri epäilys ja samalla tyydyttynyt elämys siitä, että näki jotain todellista.
 • 4
  Puolikas tai neljäsosa lapusta, joten enimmillään 300 mikrogrammaa. Todennäköisesti loppuosa siitä mikä oli jäänyt marraskuusta 1999 tai uudesta vuodesta 2000. Sitenkin nämä kokemukset sitoutuivat pienin yksityiskohdin yhteen mielessäni, vaikka tietoisesti näin en ajatellut.
 • 5
  Tässä kohtaa lähdemme kävelylle.
 • 6
  Keskustelemme siitä miten humalluttavaa ihmiselle on hänen itse luomansa tieto.
 • 7
  Myöhemmin mietin metsän puiden osuutta omaan ajatteluuni asteikoista. Jos kävelee metsässä ja katsoo puiden lähestymistä, näyttää kuin aina jokaisen puun takaa tulee taas monta uutta. Yksi näyttää hajoavan moneksi. Minä havaitsin asteikot mielessäni kuitenkin vaakatasossa.
 • 8
  Kuvailen näkemiäni taivaallisia hallusinaatioita kuin lausuisin mantraa.
 • 9
  2-3 tuntia alusta (kun nautin salvian), pienestä vesipiipusta pesällinen tai kaksi. Samassa piipussa on voinut olla mikroskooppisia jäämiä salviasta.
 • 10
  Musiikkina on nyt itse tekemääni uutta materiaalia, joka vie meitä yhä vain syvemmälle ja syvemmälle.
 • 11
  En enää hallitse ruumistani vaan määrittelen vain tarpeeni, jonka jälkeen liikesarjat tuon tarpeen tyydyttämiseksi lähtee liikkeelle.
 • 12
  Todellisuus ei pelkästään värähdellyt äänien tahdissa vaan värähdytti myös hänen kättään samalla taajuudella. Näkemäni tuolin jalan profiili toistaa musiikin kuin katsoisi oskilloskoopista ääniaallon reunaa.
 • 13
  ,joka on näkemäni hallusinaatio
 • 14
  Ei ole enää mitään kiinnekohtaa, kuin ääni.
 • 15
  Käteni liikkuvat symmetrisiä liikesarjoja kuin muinaisissa intialaisissa veistoksissa.
 • 16
  Se on pystysuunnassa. Taas 90:n asteen käännös kuin puidenkin kohdalla.
 • 17
  saadakseen oikean kohtaamaan vasemman
 • 18
  Tämä todellakin on kaiken loppu, tämä on kuolema, luottavaisesti astun eteenpäin kohti jotain minkä hetki on nyt minulle koittanut.
 • 19
  lopullisesti
 • 20
  , jonka jokaisen seinän risteyskohdassa on silmä.
 • 21
  Kuulin A:n ja B:n keskustelua kokemuksestamme, miten tästä tulee jotain todella rankkaa, otin sen n:nnessä persoonassani ohjeina minulle, joita samalla itse lausuin heidän kauttaan.
 • 22
  Värähtely tyydyttää minut. Näen B:n edessäni [rakastan], käsittämätön lämpöinen pyörteily keskiruumiissani, jonka B:kin tuntee, halaan häntä maatessani puolittain lattialla.
 • 23
  A ja B liikkuvat minun näkökulmastani muljahdellen pinnoista seuraaville pinnoille ja he tekevät hetken päästä samat kehonsa liikkeet todellisuudessa ja myöhemmin aikaisemmat liikkeet.
 • 24
  Minulla on kädet kaikissa hetkissä yhtäaikaa.
 • 25
  ,alusta asti jokainen kerta, aina vaan uudestaan.
 • 26
  B laskee suihkusta vettä päälleni ja lausuu tavusarjoja