Esipuhe

Tervetuloa ja kiitos, kun olet täällä.

Minun nimeni on Janne Särkelä ja teen musiikkia nimellä SARANA. Tekemälläni musiikilla ja tällä sivustolla esitetyillä tapahtumilla on yhteys. Musiikkini on ollut yksi ne mahdollistanut tekijä. Tekijöinä ovat olleet myös persoonani, luotettavat matkakumppanini sekä tilaisuuksissa katalyyttinä toimineet psykedeelit. Sivulla esitetään yhdenlainen matkakertomus ja eräs episodi elämästäni pääasiassa ajalta 1996 – 2000.

Tapahtumia oli ainakin kaksi, joista toinen tapahtui vuoden 1999 loppupuolella ja toinen keväällä 2000. Nämä eivät olleet erillisiä tapahtumia, vaan osa prosessia, joka sisälsi unia ja pitkäaikaista valmistelua, kuten mainittu musiikki ja kotini sisustaminen. Kevään 2000 tapahtumassa mukana olivat ystäväni, joita kutsun kirjaimilla A ja B.

Tämä prosessi ei ollut tietoinen tai määrätietoinen, vaan toteutin sitä intuitiivisesti tietämättä, mihin se voisi johtaa. Kuitenkin olin määrätietoinen antautumisessani sille. Seurasin tätä polkua avoimin mielin, pitäen sitä totena, mutta samalla erillisenä muusta elämästäni. Suhtautumiseni tähän oli leikkisä ja utelias.

ψυχή Psychḗ ‘sielu, mieli’ + δηλείν dēleín ‘ilmetä, tulla näkyväksi’

Psykiatri Humphry Osmond 1956

Sivustollani käsitellään elämäni eri osa-alueita, joilla kokemuksen mahdollistamisessa on voinut olla merkitystä. Vaikka kaikki ne eivät välttämättä liity omaan kokemukseeni, olen koostanut kaiken mahdollisesti liittyvän tiedon. Psykedeelisen kokemuksen käsitteisiin kuuluvat ns. set (sisäiset puitteet) ja setting (ulkoiset puitteet). On hankala sanoa, mistä kaikki alkaa, joten sivusto on osittain myös elämäkerrallinen.

Olen alkanut ymmärtämään, että kokemus oli traumaattinen. Kieltäydyin ottamasta sitä vastaan välttelemällä sen käsittelyä. Ei ole siten mennyt montakaan päivää, ettenkö olisi jollain tavalla ajatellut asiaa. Sivustoni on osa omaa käsittelyprosessiani.

Lisäksi haluan selvittää, onko omalla kokemuksellani yhtymäkohtia muiden kokemuksiin. Voi sanoa, että olen todellisuutta paeten seurannut yhdenlaista harhaa, mutta siinäkin tapauksessa on kiinnostavaa tietää löytyykö siitä yhtymäkohtia muiden kokemuksiin ja mitä ne voisivat olla ja onko niillä jokin merkitys. Vähintään tämä sivusto kertoo yhden ihmisen mielenliikkeistä ja näkökulmasta maailmankaikkeuteen ja siitä syntyneeseen todellisuuteen. Kaikilla on osuutensa totuudesta, ja jokaisen mieli on yhtäläinen osa maailmankaikkeutta. Siitä jää paljon näkymättömäksi ja kokemattomaksi muille ellei sitä jotenkin tuo esille keinoin, jotka ovat aina ajassa ja paikassa mahdollisia.

Absolutio (lat.): Vapautuminen, synninpäästö, anteeksianto

Voisiko luopumalla kaikesta, myös ihmisenä olemisesta ja maailmaan sitoutuneesta tajunnan rakennelmasta eli yksilöstä, välittää tietoa ihmisyyden ja tajunnan mahdollistavasta maailmankaikkeuden osasta?

Läpileikkaako se, mitä koin ja näin, jollain tavalla syvempää inhimillistä kokemisen tasoa, ja onko taustalla yhteistä absoluuttista rakennetta, josta saadaan jaettu varmuus? Tämä voisi johtaa uudenlaiseen ymmärrykseen. Jos ei muuta, niin sivustoni ainakin tarjoaa yhden kulman psykedeelisiin, mutta myös syviin inhimillisiin kokemuksiin.

Esitetyn asian voi lukea ja tulkita monella tavalla. Esitän asian kokonaisvaltaisesti ja rehellisesti pääasiassa subjektiivisena tutkimusdokumenttina ja havaintokertomuksena. Kerron, mitä mielessäni tapahtui, miten se näyttäytyi ulospäin ja miltä minusta tuntui – mitään korostamatta. Jaan havaintojani sekä esittelen piirustuksia ja valokuvia, jotka voivat kertoa mielentiloistani ja tavastani nähdä maailmaa tuona aikana. Sivusto esittelee yhden tahon elämäni monitahokkaasta. Samaan aikaan vietin arkea: näin ystäviä ja sukulaisia, ulkoilin, kävin tunnollisesti koulua ja niin edespäin… Tässä kuljetaan sisäisessä maailmassani.

Sivuston voi tulkita myös installaationa, jossa yhden kokijan sisäinen maailma ja näkemys maailmasta tulevat näkyväksi. Kun olen koostanut tätä, olen usein miettinyt, olisiko parempi jättää se kokonaan tekemättä. Lopulta kuitenkin ajattelen, että tämän esille tuominen on arvokkaampaa kuin sen piilottaminen.

Sisältöä voi seurata jatkumona, ja jokaisen osion lopussa on aina linkki seuraavaan.

Tässä tarinassa ei tapahdu mitään pahaa, vaikkakin se voi olla jännittävä ja hyvin outo.

Sisältö PDF ja epUB muodossa.

Haluan jatkaa

astraalitaso ekstaasi elämäkerta elämänkukka enneunet henkisyys huumeet kannabis kehosta irtautuminen ketamiini kuolema LSD matka MDMA meditaatio meditointi metatron musiikki near death experience paranormaali piirtäminen psykedeelinen psykedeelit päihteet Salvia Salvia Divinorum transsi tutkimus unihalvaus valokuvaus valveunet